Fortsatt utveckling av Sveriges totalförsvar

Svenska myndigheters arbete med att utveckla ett robust och motståndskraftigt totalförsvar fortsätter. Bland annat när det gäller att säkra försörjningstrygghet för drivmedel, livsmedel och elförsörjning.

Försvarsmakten och Polisen i samverkan.
Försvarsmakten och Polisen i samverkan.
Försvarsmakten och Polisen i samverkan. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten
Materiel och utrustning sätts upp i fältsjukhuset i Stockholmsmässan.
Materiel och utrustning sätts upp i fältsjukhuset i Stockholmsmässan. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

I det nya politiska totalförsvarsbeslutet är det övergripande målet att säkerställa att Sverige har en totalförsvarsförmåga att försvara landet mot väpnat angrepp och värna landets säkerhet, frihet och självständighet. Under försvarsbeslutsperioden 2021-2025 kommer en ny samlad bedömning att göras för att se om totalförsvarsförmågan har förbättrats.

Verksamhet inom totalförsvaret ska kunna bedrivas enskilt och tillsammans med andra, både inom och utom landet. Försvarsmakten har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap en ledande roll i den fortsatta utvecklingen av Sveriges totalförsvarsförmåga. Framtida övningar är också en viktig del av denna utveckling. Det visar erfarenheter från den nyligen avslutade övningsserien totalförsvarsövning 2020.