Sydfront avslutad

- en övning med stora utmaningar

Inför Sydfront 21 sa arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson: Vi ska vara som bäst när svårigheterna är som störst. Nu är övningen avslutad. Och arméchefen fick rätt.

Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Sydfront 21
Förbanden förflyttades från Skövde, via Skillingaryd, ner till Skåne. Brigaden anfaller över vattendrag med understöd av ingenjörbataljonens däcksbropluton. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Sydfront 21
Under Sydfront 21 fick officerare under utbildning möjlighet att leda förband Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Sydfront 21
Sydfront 21 Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Sydfront 21
Stridsvagn är ett slagkraftigt och skyddande system som har förmåga att fälla avgörandet i striden. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten
Sydfront 21
Sydfront 21 Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten
Sydfront 21
Sydfront 21 Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Sydfront 21 - överlämningsplats
För att logistikkedjan ska fungera behövs en effektiv organisation och logistikledning vilket övades under Sydfront 21 Foto: Mattias Lagerqvist/Försvarsmakten

Sydfront 21 inleddes i Skövde 26 april med en veckas samträning av de deltagande förbanden – brigaden – där också officerare under utbildning fick möjlighet att leda förband. Därefter skickade brigadchefen förbanden till småländska Skillingaryd för att slå fiendens luftlandsättning, och därifrån vidare till Skåne och övningsfälten i Rinkaby och Ravlunda. Under den nyss gångna helgen avgjordes allt slutligen på Revingehed utanför Lund.
– Jag var ute och pratade med officerare och soldater kontinuerligt under övningen. Deras attityd och vilja att lösa uppgiften mot en gemensam målbild har varit fantastisk. Jag blev nästan tårögd, säger övningsledaren, överste Rickard Johansson.

Uppnådda mål
Kanske denna målmedvetenhet hämtade sin kraft från insikten att årets övning innehöll fler och större utmaningar än på mycket länge.
För de värnpliktiga soldaterna var Sydfront 21 en slutövning som utmanade dem att nå sina utbildningsmål för att kunna krigsplaceras efter muck. För de högre officerarna – brigad- och bataljonscheferna – bestod svårigheterna i att de varken kände till terräng eller uppgifter i förväg. I ett händelsestyrt scenario tvingades de ta konsekvenserna av sina egna beslut under den regntunga och råkalla framryckningen – mot hårt motstånd – ända ned till Revingehed.
– Vi vet hur komplext det är att förflytta förband över stora ytor, med alla de inneboende friktioner som det innebär. Att få allting att hänga ihop är en prestation i sig, och det löste vi nu på ett bra sätt, säger överste Johansson.

Divisionsledning
Sydfront 21 nådde dessutom smått historiska proportioner när divisionen – arméns högsta ledningsnivå i fält – gav order till brigaderna. Det var första gången på 17 år som divisionen spelade en roll under en arméövning.
– Det var helt enkelt första gången på många år som vi genomförde den här typen av övning.

Pandemin en stor utmaning
Ovanpå alla nygamla förmågor som skulle återtas tvingades övningsledningen dessutom att hantera en pandemi. Den kanske största utmaningen av dem alla.
Sjukkvarter upprättades på övnings- och skjutfälten i Skövde, Skillingaryd, Ravlunda och Revingehed. Dit transporterades övningsdeltagare med covid-symptom i särskilda bussar, och togs omhand av arméns egen sjukvårdspersonal för provtagning. Deltagare med bekräftad covid-19 bussades vidare till sina hemmaförband.

Ute i fält undveks kontakter mellan de olika förbanden så långt det bara var möjligt. Inte någon gång belastade covid-hanteringen den civila sjukvården.

Av totalt 3 500 övningsdeltagare, från 13 förband och skolor, bekräftades ett 20-tal med covid-19. Det vill säga knappt 0,6 procent.Övningsledningen hade i sin riskanalys tagit höjd för att ta hand om betydligt fler.
– Jag är oerhört nöjd med att vi i Försvarsmakten och armén har den samlade kraften att kunna leverera när behovet är som störst. Precis som arméchefen sa, säger överste Johansson.

Samtidigt som utvärderingen av Sydfront 21 nu tar vid inleder Försvarsmakten planeringsarbetet inför nästa stora övning - Aurora 23.