Amerikanskt specialförband övade vinterstrid i norr

Gröna baskrarna i samövning inom svensk brigad

Ett amerikanskt specialförband har övat fördröjningsstrid tillsammans med Sverige under övningen Vintersol 2021 i Norrbotten. Flera grupper ur Special Forces Operational Detachement Alpha, ODA, samövades inom en svensk brigads ram.

Amerikansk soldat i vinteruniform
Amerikansk soldat i vinteruniform
Flera grupper ur Operational Detachement Alpha, ODA, har deltagit i övning Vintersol 21 i Norrbotten. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Svenska och amerikanska soldater i vinterlandskap
Tillsammans med soldater från Artilleriregementet fick de amerikanska operatörerna leda den indirekta elden från Försvarsmaktens Archers. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Svenska och amerikanska soldater i vinterlandskap
Amerikanska ODA-operatörer i samverkan med personal ur Norrbottens regemente. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Svenska och amerikanska soldater i vinterlandskap
Arméns förvaltare Joacim Blomgren och Försvarsmaktens förvaltare Johan Lindgren i samtal med en ODA-operatör under övningen. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Amerikansk soldat i vinteruniform
ODA-operatörerna färdades med skidor och snöskoter under övningen. Foto: David Carr/Försvarsmakten

Inför övningen har de amerikanska ODA-grupperna varit på plats vid Försvarsmaktens Vinterenhet i Arvidsjaur för vinterutbildning. ODA-operatörernas utbildning avslutades med ett deltagande i övningen Vintersol där de amerikanska operatörerna har varit underställda den tredje brigadstaben.

ODA-grupperna, vars förband även är känt som de gröna baskrarna, tillhör SOCEUR, Special Operations Command Europe. Samövningen med USA är i linje med det avtal som Sverige signerade 2016 – Statement of intent.

ODA-grupperna i övningen är sedan tidigare väl förtrogna med bland annat spaningsuppgifter i olika delar av världen, men inte i en subarktisk miljö. Ute i övningsområdet fanns subarktiska friktioner i form av snö, kyla och vind.
– Många av oss har mycket erfarenhet från ökenmiljöer. Väldigt kallt och väldigt varmt klimat har en gemensam nämnare – att båda är extrema och potentiellt livsfarliga. Det gör att det finns metoder som är direkt överförbara mellan klimaten, säger en av operatörerna under övningen.

En av de amerikanska ODA-operatörerna i övningsområdet.
Foto: David Carr/Försvarsmakten

Men vintern ställer andra krav, berättar han.

– Den stora skillnaden är att allting tar mycket längre tid i kyla och snö. Småsaker som att ta sig ur sovsäcken och komma igång med morgonens rutiner blir mycket jobbigare. Även större saker som att ta sig fram i terrängen utan att hamna vilse blir svårare när alla referenspunkter ligger under snön.

Operatören: ”Vi har utvecklats enormt här”

I en annan del av övningsområdet håller en operatör på att dölja spår i snön. Han berättar att flera av operatörerna inte hade någon vintererfarenhet innan utbildningen i Arvidsjaur.
– Några av oss har åkt slalom tidigare, men vi är flera som aldrig har stått på längdskidor. Nu kan vi både det och köra snöskoter, säger han.

Operatören berättar att han och hans kamrater är mycket nöjda med utbildningen på Försvarsmaktens Vinterenhet och deltagandet i Vintersol.
– Vi har utvecklats enormt efter att ha kommit hit. Nu skulle jag säga att vår förmåga att hantera vinterns friktioner är i paritet med de svenska rekryterna efter avslutad grundutbildning. Men vi vill utvecklas ännu mer.

USA eldleder Archer

Under övningen har ODA-grupperna bland annat haft till uppgift att infiltrera djupt bakom fiendens linjer för att bedriva fast spaning och rapportera iakttagelser om motståndaren till högre chef. Syftet har varit att möjliggöra bekämpning av fienden med artilleri.
– Det har varit en bra övning där vi har kunnat lösa våra uppgifter, säger operatören.

Har ni hamnat i strid?
– Nej, och det ska vi inte heller göra. Vi ska undgå att bli upptäckta och avser att bekämpa fienden med hjälp av ert artillerisystem Archer.

Vintersol 21