Pansarstrid i vintermiljö

– Ett viktigt steg inför slutövningen Vintersol

Måndagen den 8 februari avslutades vinterns andra bataljonsövning vid Norrbottens pansarbataljon i form av ett gemensamt anfall i sydlig riktning.
– Övningen har gått över förväntan. Nu har vi kopplat ihop bataljonens olika funktioner till en helhet och rekryterna har nu fått uppleva hur allt hänger ihop. Det har varit en mycket positiv övning, säger bataljonschefen, överstelöjtnant Markus Kernell.

FRAMGÅNG. Bataljonsövning två vid Norrbottens pansarbataljon har gått över förväntan, säger bataljonschef överstelöjtnant Markus Kernell.
FRAMGÅNG. Bataljonsövning två vid Norrbottens pansarbataljon har gått över förväntan, säger bataljonschef överstelöjtnant Markus Kernell.
FRAMGÅNG. Vinterns andra bataljonsövning vid Norrbottens pansarbataljon har gått över förväntan, säger bataljonschef överstelöjtnant Markus Kernell. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
GEMENSAM LEDNING. Övningen handlar till stor del att se hur förbandets delar fungerar tillsammans under gemensam ledning.
GEMENSAM LEDNING. Övningen handlar till stor del att se hur förbandets delar fungerar tillsammans under gemensam ledning. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
MARKLÄRA. En viktig del av övningar i vintermiljö handlar om att lära sig läsa terrängen för att kunna rekognosera och välja säkra framryckningsvägar så att olyckor och fastkörningar undviks. Här är rekryter vid stridsvagnskompaniet i full färd med att rekognosera en frusen myr. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
SJUKVÅRD. Instruktörer från sjukvårdsskolan vid Norrbottens regemente har stöttat sjukvårdsutbildningen. Bland annat har man övat på omhändertagande under stridssituation.
SJUKVÅRD. Instruktörer från sjukvårdsskolan vid Norrbottens regemente har stöttat sjukvårdsutbildningen. Bland annat har man övat på omhändertagande under stridssituation. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
STRID I BEBYGGELSE. Delar av bataljonen har under veckan övat på strid i bebyggelse.
STRID I BEBYGGELSE. Delar av bataljonen har under veckan övat på strid i bebyggelse. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
CHEFEN. Regementschef överste Nils Johansson passade på att följa övningsverksamheten under veckan. Här på besök vid strid i bebyggelse-anläggningen Bodsjöby.
CHEFEN. Regementschefen, överste Nils Johansson passade på att följa övningsverksamheten under veckan. Här på besök vid strid i bebyggelse-anläggningen Bodsjöby. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
HALKKÖRNING. När ett över 23 ton tungt stridsfordon 90 tappar fästet är det inte helt enkelt att korrigera. Men halkkörning är något som alla våra förare ska lära sig att hantera under utbildningen.
HALKKÖRNING. När ett över 23 ton tungt stridsfordon 90 tappar fästet är det inte helt enkelt att korrigera. Men halkkörning är något som alla våra förare ska lära sig att hantera under utbildningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Vidare under måndagskvällen tog stridsvagnskompaniet sitt anfallsmål och genomförde därefter försvar av tagen terräng. Med understöd av trosskompaniet genomfördes även tankning- och laddningsomgång, TOLO, bakom stridsställning.

Stridsförläggning

– Det blev stridsförläggning under natten, vilket innebär att besättningarna sover i sina vagnar. Under tisdagen vände de sedan norrut för att nedkämpa en luftlandsättning. Övningen övergår sedan i vårdskedet där all utrustning och materiel ska tas om hand inför nästa del av utbildningen, säger överstelöjtnant Markus Kernell.
Syftet med den gemensamma anfallsövningen är att se hur förbandets delar fungerar tillsammans under en gemensam ledning. Det är ett av de viktiga stegen inför slutövningen Vintersol som väntar i mars.

Fullmatad övningsvecka

I samband med bataljonsövning två har förbandet vässat sina vinterkunskaper. För fordonsbesättningarna har mycket tid lagts på att framföra fordonen i vintermiljö. Förarutbildningen innehåller bland annat om halkkörning, hindertagning, marklära och rekognosering av framryckningsvägar.
– Förarna ska få lära sig hantera fordonen i en vintermiljö med allt vad det innebär. Bland annat handlar det om att lära sig läsa terrängen så att man kan välja säkra framryckningsvägar och därigenom undvika fastkörningar och olyckor, säger kapten Anders Möller vid stridsvagnskompaniet.