ÖB vill bygga försvarskraft med både bredd och spets

Överbefälhavaren Micael Bydén talade under tisdagsförmiddagen på Folk och Försvars digitala rikskonferens. Han gjorde ett bokslut av föregående försvarsbeslutsperiod och gick igenom vad det nya försvarsbeslutet innebär för Försvarsmaktens utveckling de kommande åren.

ÖB Micael Bydén.
Under tisdagsförmiddagen höll ÖB Micael Bydén sitt anförande på Folk och Försvars rikskonferens om hur det gått för Försvarsmakten under de senaste åren och vad det nya försvarsbeslutet innebär för framtiden. Foto: Försvarsmakten

– Genom de resursförstärkningar som skett de senaste åren har vi blivit en starkare organisation. Rekryteringen till våra officersutbildningar överträffar högt ställda mål. Den ekonomi som tillförts har gett effekt i militär förmåga och direkt gripbara förband. Vi står helt enkelt bättre rustade, sa ÖB Micael Bydén.

Han konstaterade att det nya försvarsbeslutet ger Försvarsmakten förutsättningar att fortsätta bygga försvarskraft med både bredd och spets. Uthålligheten ska stärkas och förmågan till samordnad strid mot sjö-, luft- och markmål ska befästas. Försvarsmaktens bidrag till säkerhet och stabilitet kommer att bli större.

Han lyfte fram några viktiga framgångsfaktorer för en långsiktig trovärdig utveckling:
– Vi behöver tänka nytt. Det kräver att vi utmanar oss själva, våra arbetssätt och våra regelverk. Det måste också gå fortare än i dag. Vi måste hålla oss i framkant och dra nytta av en teknisk utveckling av till exempel obemannade system, artificiell intelligens samt ökat nyttjande av rymden för militära ändamål. Ett bredare grepp om forskning och utveckling är nödvändigt för att säkerställa nationell handlingsfrihet på längre sikt.  

Han underströk också vikten av att fortsätta bygga upp ett samlat totalförsvar som är anpassat för den samhällsmiljö som det ska verka i. 
– I det fortsatta arbetet behöver vi, tillsammans med andra myndigheter och näringslivet, identifiera systemkritiska samhällsfunktioner och bygga vidare på de rutiner för samverkan som redan finns.

Slutligen pekade ÖB på en avgörande framgångsfaktor – en stabil och långsiktig personalförsörjning.
– Det är personalen, anställda och frivilliga, som utvecklar vår förmåga, nyttjar tekniken och bygger totalförsvaret.

Läs ÖB:s anförande här.