Flygande start för Försvarsmaktens skolinformatörer

I mars togs beslutet att anställa skolinformatörer med särskilt fokus på att öka kunskapen bland ungdomar 15-18 år. Trots pågående pandemi och alla utmaningar runt denna har skolinformatörerna under höstterminen nått ut till drygt 19 000 elever på högstadie- och gymnasieskolan.

Studiebesök vid Skaraborgs flygflottilj (F 7) för att bygga på kunskapen om flygvapnet. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Skolinformatörerna Ebba och William genomför föreläsning i idrottshall för elever i Södertälje. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Skolinformatör Moa informerar figuranter vid grundutbildningen för skolinformatörer. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Skolinformatörer från Totalförsvarets skyddscentrum och Norrbottens regemente (I 19) deltar vid föreläsning och kunskapsutbyte. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten

Det har varit ett stort intresse att ta emot Försvarsmakten i skolan för att informera om bland annat den återinförda värnplikten.

– Skolinformatörerna är ett välkommet energitillskott för hela organisationen, säger Henrik Eskilsson vid Försvarsmaktens HR-centrum som är ansvarig för att samordna, följa upp och utbilda skolinformatörerna.

Det har krävts en stor lyhördhet för skolornas speciella önskemål under pandemin. Skolinformatörerna har varit duktiga på att anpassa utifrån de rådande omständigheterna, för att hittat sätt att nå ut. Föreläsningar har skett både i klassrum, idrottshallar men även digitalt och i något fall även utomhus.

Samlade intrycket från den nyligen genomförda uppföljningen med skolinformatörerna är att kunskapen om Försvarsmakten är låg i skolorna. Här fyller skolinformatörerna en viktig roll. Det har visat sig att eleverna enklare kan relatera till unga personer som kan berätta om sin resa, vilket innebär att det öppnas upp för helt andra frågor som ofta påverkar val och intresse.

– Det är lätt att tro att Försvarsmaktens verksamhet är känd bland våra ungdomar, så är definitivt inte fallet, säger Henrik Eskilsson.

Försvarsmaktens skolinformatörer bokas upp av lärare och studie- yrkesvägledare via forsvarsmakten.se/skola.