Elddopet - värnpliktiga sköt artillerield för första gången

Julen kom tidigt i år för Artilleriregementets värnpliktiga som för första gången genomförde skarpskjutning med artillerisystemet Archer under den senaste veckans övningsomgång.
– En extremt härlig känsla, speciellt tryckvågen. Man kände hur hela pjäsen skakade, men det känns samtidigt väldigt tryggt att sitta där inne, berättar Rickard Lindeberg, 19 år från Härnösand.

Det var inte bara första gången de värnpliktiga själva fick skjuta skarpt med Archer, det var även första gången de satt inne i pjäsen under skjutning.
Det var inte bara första gången de värnpliktiga själva fick skjuta skarpt med Archer, det var även första gången de satt inne i pjäsen under skjutning.
Det var inte bara första gången de värnpliktiga själva fick skjuta skarpt med Archer, det var även första gången de satt inne i pjäsen under skjutning. Foto: Timothy Henriksen/Försvarsmakten
Gustav Petschler och Rickard Lindeberg, två av pjäskompaniets gruppchefer.
Gustav Petschler och Rickard Lindeberg, två av pjäskompaniets gruppchefer. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Eldledarnas huvuduppgift är att med hjälp av koordinater ta ut mål för att bekämpa fienden.
Eldledarnas huvuduppgift är att ta ut koordinater, riktning och avstånd för att kunna bekämpa motståndaren med artilleri, granatkastare eller stridsflyg. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Eldledarna analyserar nedslagsplatsen för att eventuellt kunna justera koordinaterna.
Eldledarna observerar hur granaterna träffar för att kunna justera koordinaterna och skicka eldregleringsorder till de skjutande enheterna. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
"Som bataljonschef är jag idag väldigt nöjd, vi har tagit ett viktigt steg i bataljonsutvecklingen" säger övningsledare, major Jörgen Degerlund.
"Som bataljonschef är jag idag väldigt nöjd, vi har tagit ett viktigt steg i bataljonsutvecklingen", säger övningsledare, major Jörgen Degerlund. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Under övningen sköts det bland annat med övnings- och hårdmålsgranater.
Under övningen sköts det bland annat med övnings- och hårdmålsgranater. Foto: Timothy Henriksen/Försvarsmakten
Archerpjäserna övade gruppering och skarpskjutning.
Archerpjäserna övade gruppering och skarpskjutning. Foto: Timothy Henriksen/Försvarsmakten
Nedslag från hårdmålsgranat.
Nedslag från hårdmålsgranat. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten

Värnpliktsutbildningen på A 9 har under de senaste dagarna bestått av ett antal övningar som inte kan ha undgått någon som befunnit sig i garnisonen; dundrandet från granaterna har lovsjungits på sociala medier.
– Som ljuv musik, såhär ska det låta när man är i Boden, lyder en av kommentarerna i flödet.

Viktigt steg i bataljonsutvecklingen

Pjäskompaniets del är uppbyggd som en samövning mellan artilleribataljonen och Artilleriets stridsskola – ArtSS, där artilleribataljonens uppgift är att befästa befattningsutbildningen och genomföra elddop för pjäskompaniets värnpliktiga.
– Som bataljonschef är jag idag väldigt nöjd, vi har tagit ett viktigt steg i bataljonsutvecklingen, säger övningsledare, major Jörgen Degerlund.

Parallellt har sensorkompaniet och stab- och trosskompaniet övats i sina respektive befattningar och bataljonsstaben har övat tillsammans med ledningsplutonen.
– Pjäsgrupperna har genomfört sitt elddop, det har varit en brant stegringskurva i utbildningen som avslutats på en bra nivå. Nu fortsätter utbildningen på plutons- och kompaninivå där vi bygger ihop pjäsgrupperna till samstämmiga pjäsplutoner och sedan vidare mot kompani. Samtidigt bygger vi bataljonsmål inför kommande bataljonsskede, berättar Jörgen Degerlund.

Trycket och explosionen

Rickard Lindeberg från Härnösand och Gustav Petschler från Rundvik är två av årets värnpliktiga som just nu genomför befattningsutbildning för pjäsgruppschefer.
– När vi är färdigutbildade pjäsgruppchefer fungerar vi som säkerhetskontrollanter i systemet Archer. Vi ser till att allt fungerar och styr pjäsens förare och operatör.

Det var inte bara första gången de själva fick skjuta skarpt med Archer, det var även första gången de satt inne i pjäsen under skjutning.
– När vi sköt iväg första skottet var det en riktigt härlig känsla. Man blev väldigt glad, man kände trycket och explosionen och såg ljusflamman. Väldigt härligt, berättar Gustav Petschler.

Lite nervöst

Inne i pjäsen hade de med sig instruktörer som själva gjorde värnplikten i fjol.
– Det var skönt att ha någon bredvid som visste vad man skulle göra och som kunde svara på alla frågor man hade. Dagen innan var man lite nervös. Man skjuter iväg väldigt farliga saker, så det är viktigt att granaterna träffar där de ska och inte någon annanstans, säger Rickard Lindeberg.

Hårdmålskjutningen genomfördes som en del i utbildningen av eldledningsgrupper. Varje granat söker effektivt av målytan efter stridsfordon, vid upptäckt bekämpas fordonen med en riktad sprängverkan. Efter en väl genomförd eldreglering låg elden bra över de stridsfordon som skulle bekämpas.

Den närmaste tiden består mestadels av materielvård, men sedan är det grupperingsövningar med pjäsen som står på schemat fram till julledigheten.
– Vi kommer att nöta in olika grupperingsförfaranden och skjuta övningsgranater, det vill säga att det inte kommer någon granat ur eldröret, istället utspelar sig allt på våra skärmar i pjäsen, berättar Gustav Petschler.