Hård utmaning i krävande jägarterräng

Strid på djupet, långt bakom fiendens linjer, mot en högteknologisk och stark motståndare. Det är en av många utmaningar som möter rekryterna vid Arméns jägarbataljon under utbildningsårets andra jägarövning – där fokus ligger på samarbetet inom plutonerna.
– Det är spännande att samarbeta i hela skvadronen och verkligen se hur det går till på riktigt, säger rekryten Carl Möller som utbildas till signalist vid jägarbataljonen.

SPANING. Jägarplutonerna bedriver spaning för egen strid mot ingående vägar i operationsområdet.
SPANING. Jägarplutonerna bedriver spaning för egen strid mot ingående vägar i operationsområdet.
Spaning. Jägarplutonerna bedriver spaning för egen strid mot ingående vägar i operationsområdet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
SIGNALIST. ” Det är alltid en tuff utmaning att vara i fält men det känns riktigt bra”, säger rekryten Carl Möller som utbildas till signalist.
Signalist. ” Det är alltid en tuff utmaning att vara i fält men det känns riktigt bra”, säger rekryten Carl Möller som utbildas till signalist. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
MASKERING. Ledningsplatser upprättas på olika platser i terrängen och det krävs bra maskering av både tält och fordon.
Maskering. Ledningsplatser upprättas på olika platser i terrängen och det krävs bra maskering av både tält och fordon. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
LEDNINGSPLATS. Skvadronsstaben under arbete på en av ledningsplatserna i operationsområdet.
Ledningsplats. Skvadronsstaben under arbete på en av ledningsplatserna i operationsområdet. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
PRICKSKYTTE. ”Vi upptäckte fientliga styrkor med artilleri som vi nu nedkämpat genom prickskytte och att leda indirekt eld”, säger rekryten William Bussman som utbildas till prickskytt.
Prickskytte. ”Vi upptäckte fientliga styrkor med artilleri som vi nu nedkämpat genom prickskytte och att leda indirekt eld”, säger rekryten William Bussman som utbildas till prickskytt. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Jägarsoldat vid Arméns jägarbataljon (AJB).

Jägarsoldaternas operationsområde bedrivs i det här övningsscenariot två till tre mil bakom motståndarens front.
På djupet. Jägarsoldaternas operationsområde bedrivs i det här övningsscenariot två till tre mil bakom motståndarens front. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Jägarsoldat vid Arméns jägarbataljon (AJB). 

En viktig faktor för jägarsoldaternas effektivitet är uthållighet och att kunna upprätthålla ett högt stridsvärde under tuffa förhållanden.
Uthållighet. En viktig faktor för jägarsoldaternas effektivitet är uthållighet och att kunna upprätthålla ett högt stridsvärde under tuffa förhållanden. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
ELDÖVERFALL. Jägarplutonerna utförde eldöverfall mot fientliga styrkor som genomförde transporter i operationsområdet.
Eldöverfall. Jägarplutonerna utförde eldöverfall mot fientliga styrkor som genomförde transporter i operationsområdet. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
ELDSTÄLLNING. Jägarrekryterna har fått bekänna färg under övningen eftersom fiendestyrkorna stått för hårt motstånd.
Eldställning. Jägarrekryterna har fått bekänna färg under övningen eftersom fiendestyrkorna stod för hårt motstånd. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
TRANSPORTSOLDATER. I rollen som motståndare har tungtransportsoldater fått öva att lösgöra sig från stridssituationer med lastbil och försvara sin förläggningsplats.
Tungtransportgruppen. I rollen som motståndare har transportsoldater fått öva att lösgöra sig från stridssituationer med lastbil och försvara sin förläggningsplats. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten

Jägarövning 2 är den andra av totalt fyra jägarövningar för rekryterna vid jägarbataljonen i Arvidsjaur. Inför övningen, som pågår i sju dygn, har de genomgått sina respektive befattningsutbildningar och nu är det dags att ta nästa steg och fungera som en helhet.
– Under jägarövning 2 väver vi ihop allting och övar verkligen hela kedjan i och med att vi har upprättat bataljonsledning, skvadronsledning och plutonsledning. Men fokus ligger framför allt på samarbetet inom plutonerna men även på enskild soldat, för det är där friktioner uppstår, säger kapten Jesper Lindholm, huvudövningsledare.

Diken har blivit åar

Friktioner har det minst sagt funnits en hel del av. Eftersom temperaturerna varit höga har den mesta av snön smält och vattenflödena har därför varit ovanligt höga. Något som fått bland annat framryckningar att bli mer krävande.
– Under det första dygnet när vi innästlade i området var det en riktig utmaning att ta sig fram till fots. Det är otroligt höga flöden för årstiden, normalt hoppar man över diken som är en meter breda, nu är de i stället fem-sex meter breda. För att lösa uppgiften och ta oss fram i terrängen har vi fått bygga provisoriska broar med hjälp av slanor som vi fått åla över. Minst sagt en prövning och en riktig utmaning, säger rekryten William Bussman från Härnösand som utbildas till prickskytt.

"Vi ska vara där vi kan påverka mest"

Trots att utmaningen kan kännas krävande är förmågan att hantera svårtillgänglig terräng en viktig faktor för att bli en framgångsrik jägarsoldat.
– Det är utmanande men det är heller inte en orealistisk situation och det är viktigt att de behärskar det också, berättar Jesper Lindholm.
Under de sju dygnen soldaterna legat ute i fält har man befunnit sig på djupet, omkring två till tre mil bakom fiendens front.
– Vi är i höjd med motståndarens mjukare delar såsom logistik, artilleri och radar. Det är där vi vill vara och det är där vi kan påverka som mest, fortsätter Jesper Lindholm.

Hela skvadronen

Under veckan har ledningsplutonen byggt ledningsplatser i terrängen för att upprätta sambandskedjan mellan plutonerna, skvadronsledningen och bataljonsledningen.
– Vi har bland annat byggt och maskerat ledningsplatsens tält och fordon för att skvadronsstaben ska kunna leda plutonerna som är ute i terrängen. Jag har sett fram emot de taktiska elementen, det är spännande att samarbeta i hela skvadronen och verkligen se hur det går till på riktigt, säger rekryten Carl Möller som utbildats till signalist.

Jägarplutonerna har bland annat bedrivit spaning för egen strid mot viktiga transportvägar i operationsområdet i syfte att lokalisera högvärdiga mål.
– Vi upptäckte fientliga styrkor med artilleri som vi nedkämpade genom prickskytte och att leda indirekt eld. Jägarövning 2 känns riktigt spännande och det är kul att få öva ihop i plutonerna och få se hur alla befattningar fungerar ihop, säger rekryten William Bussman.

Transportgruppen i hetluften

Det har även utförts flera eldöverfall under övningsveckan där jägarrekryterna fått bekänna färg i form av hårt motstånd bestående av rutinerade heltidsanställda soldater och värnpliktiga förstärkningssoldater från tungtransportgruppen.
– Transportsoldaterna har som spelad motståndare fått öva att lösgöra sig från stridssituationer med lastbil och försvara sin förläggningsplats vilket de lyckats göra med gott resultat, berättar övningsledaren Jesper Lindholm.

– Övningen är en väldigt stor utmaning och det här är rekryternas första kontakt med verkligheten ute på stridsfältet. Men det allra viktigaste är allt de fått lära sig av övningen, avslutar Jesper Lindholm.