Nya KB-elever tar täten i inrycket

I dag, den 22 juni, rycker 44 nya rekryter in på P 4 som blivit befälsuttagna vid mönstringen. Rekryterna tillhör de som ska genomföra en 15 månader lång värnplikt. De första 13 veckorna omfattar grundläggande militär utbildning och grundläggande chefsutbildning vilket ska ge förutsättningar för deras fortsatta utbildning till truppförande chefer för olika delar i bataljonen.

Inryck för KB-elever på Skaraborgs regemente (P 4) i Skövde.
Inryck för KB-elever på Skaraborgs regemente (P 4) i Skövde.
44 nya rekryter som blivit befälsuttagna rycker i dag in vid P 4. Foto: Försvarsmakten
Inryck för KB-elever på Skaraborgs regemente (P 4) i Skövde.
Det var regnigt på kaserngården när de nya rekryterna anlände till P 4. Foto: Försvarsmakten

Sedan värnplikten 2010 blev valfri har utbildningen av kompanibefäl (KB) inte ingått i den militära grundutbildningen. I år är det alltså första gången på tio år som utbildningen hålls och P 4 som är i en förändringsfas är först ut med att genomföra utbildningen igen. Av de 44 som ska gå utbildningen ska sex vidare till Gotland och P 18 medan 38 stannar på P 4 resten av sin tid.

– De som nu rycker in är de som ska bli kompanibefäl. Det är en viktig kategori för vår förväntade tillväxt nu när våra förband ändrar karaktär. Vi går från förband med anställda i olika kategorier till förband med en stor del värnpliktiga. Det är även en grupp som är ett viktigt och stort komplement till vår redan nu goda rekryteringsbas. Behovet av chefer, värnpliktiga, reservare och kontinuerligt anställda är viktigt att tillgodose, säger Stefan Pettersson, chef för andra brigaden.

Tiden innan resterande rekryter rycker in senare i sommar och höst är utbildningen för de 44 KB-eleverna uppdelade i två skeden; grundläggande militär utbildning följt av truppföring, gruppstrid och plutonstrid.

Under första skedet och den grundläggande militära utbildningen ska de värnpliktiga komma in i det grönklädda, det vill säga lära sig hantera sin utrustning på rätt sätt, och lära sig hantera vapen. Andra skedet lägger mer fokus på ledarskap, de ska få lära sig mer om vad det innebär att vara gruppchef och vad som gäller under grupp- och plutonstrid. Den här tiden syftar även till att ge rekryterna en bredare förståelse för enheten och helheten.

Rent praktiskt ser uppgifterna för en KB-elev lite olika ut i fält och i den dagliga verksamheten. I fält betyder det att rekryterna har befattning plutonchef eller ställföreträdande plutonchef vilket innebär att man leder sin pluton eller grupp i strid och övrig verksamhet. I den dagliga verksamheten handlar det också om att leda sin grupp och se till att de tilldelade uppgifterna blir lösta, oavsett om det är i eller utanför fält. KB-eleverna har ett extra ansvar för sin pluton som helhet.

– En av målsättningarna med de här 13 veckorna  är att de ska ha god förståelse för gruppstrid och grundläggande förståelse för att kunna leda, truppföra och strida i sin befattning som plutonchef eller ställföreträdande plutonchef efter de här 13 veckorna, säger Frida Haugland, chef för KB-skolan.

När övriga rekryter muckar i början av juni stannar KB-eleverna kvar åtta veckor till med  kadettskola på förbandet där de fortsätter utvecklas i sin roll som plutonchef eller ställföreträdande plutonchef för att sedan krigsplaceras som det.