Michael Claesson ny insatschef

I dag utnämnde regeringen Michael Claesson till ny chef för insatsstaben och vid tillträdet befordras han därmed också till generallöjtnant. Han tar över efter viceamiral Jan Thörnqvist som går i pension. Michael Claesson tillträder sin nya post den 10 september.

Michael Claesson blir ny insatschef. Foto: Henrik Lundqvist Rådmark/Försvarsmakten

– Det här känns stort. Att man med 35 år i Försvarsmakten fortfarande kan få en personlig utmaning är fantastiskt roligt. Jag ser fram emot att använda den erfarenhet jag samlat på mig genom åren och använda dem i den här rollen, säger Michael Claesson.

Michael Claesson växte upp i Bankeryd utanför Jönköping och gjorde värnplikten som kompanibefälselev vid Norrbottens pansarbataljon på I 19 i Boden. Därefter blev han officer vid P 2 och har sedan dess haft en mängd olika uppdrag inom Försvarsmakten, bland annat som kontingentschef på FS 24 i Afghanistan.

– Det är nog ett av mina starkaste minnen från karriären; den totala känslan av uppdragets vikt med ansvaret för all personal, inte bara svenskar utan från en rad andra nationer.

Michael Claesson är ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien och sedan 2016 ledamot i Folke Bernadotteakademiens insynsråd. Han är dessutom en uppskattad och efterfrågad föredragshållare, såväl nationellt som internationellt. Nu senast har han varit chef för ledningsstabens inriktningsavdelning på Högkvarteret och nu blir han alltså ny insatschef.

– Jag tar över ett väl fungerande fögderi med insatsstabens duktiga personal. Jag ser fram emot en period av lärande och lyhördhet och hoppas kunna fortsätta utveckla Försvarsmaktens operativa förmåga.

Michael Claesson är född 1965 och är gift med Åsa och har tre barn.