Region Stockholm – nu ansvariga för nybyggt sjukhus i Stockholmsmässan

I dag har ansvaret för Försvarsmaktens materiel i Stockholmsmässan, vid Älvsjö, lämnats över till Region Stockholm.

Försvarsmakten skriver avtal med Region Stockholm om överlåtelse av det uppbyggda sjukhuset i Stockholmsmässan i Älvsjö. Skriver under gör general Michael Nilsson och verksamhetsområdeschef Älvsjö sjukhus Ulf Lockowandt. Bredvid Ulf sitter Henrik Jörnevall, enhetschef och läkare på Älvsjö Sjukhus. Bakom honom, längst bort, sitter Kemal Olin, verksamhetschef och läkare Älvsjö sjukhus. Närmast i bild till vänster sitter Malin Ax, projektledare Älvsjö sjukhus. Längst ner till höger sitter Gustaf Ljunggren, plutonchef första sjukhuskompaniet. Bakom generalen sitter Mats Mathiasson, MLL (Medicinskt ledningsansvarig läkare). Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten
Henrik Jörnevall, enhetschef och läkare på Älvsjö Sjukhus, general Michael Nilsson och Malin Ax, projektledare Älvsjö sjukhus. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten
Soldater ur 26:e hemvärnsbataljonen har hjälpt till att upprätta sjukhussängar i Stockholmsmässan. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Försvarsmakten har framöver inget vård- eller medicinskt ansvar för den kommande verksamheten. Det ansvaret ligger nu på Region Stockholm. Försvarsmakten kommer däremot att fortsätta stötta med teknisk personal för att säkerställa driften av Försvarsmaktens materiel.  Utöver det kommer personal, tillhörande Mellersta militärregionen, under en tid framöver att fortsatta stödja med byggnation av ytterligare vårdmoduler.

– Vi och första sjukhuskompaniet från Göteborg har stöttat Region Stockholm, och inom loppet av några veckor har vi byggt ett krissjukhus som under helgen kan ta emot de första patienterna. Vi har genomfört det vi är tränade för, och jag vill framföra mitt tack till alla som varit en del av detta. Arbetet på plats med alla medverkande parter har fungerat mycket bra – det här är en gemensam insats. Ett särskilt tack till alla de hemvärnsbataljoner som har deltagit och stöttat i logistikflödena på plats i Älvsjö säger överste Thomas Karlsson, chef för Mellersta militärregionen.

De första patienterna beräknas anlända till Stockholmsmässan under helgen.