"Vi har i uppgift att stödja samhället i denna extrema situation och bidrar med det vi kan"

För att öka sjukvårdskapaciteten i landet med anledning av coronavirusets spridning har Försvarsmakten fått i uppgift att stödja det civila samhället med att upprätta provisoriska sjukhus. Stödet har redan genomförts på flera håll i landet och nu i slutet på veckan har även uppgiften att transportera och bygga upp en av Socialstyrelsens sjukvårdsmoduler i Helsingborg skett.

Försvarsmakten stödjer med att transportera och bygga upp en av Socialstyrelsens sjukvårdsmoduler i Helsingborg.
Försvarsmakten stödjer med att transportera och bygga upp en av Socialstyrelsens sjukvårdsmoduler i Helsingborg.
Ett bra samarbete mellan Försvarsmakten och Socialstyrelsen bidrog till att uppgiften löstes på ett bra och snabbt sätt. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
Försvarsmakten stödjer med att transportera och bygga upp en av Socialstyrelsens sjukvårdsmoduler i Helsingborg.
Soldaterna från beredskapskompaniet var beredda att hugga i var än det behövdes. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
Försvarsmakten stödjer med att transportera och bygga upp en av Socialstyrelsens sjukvårdsmoduler i Helsingborg.
Tillsammans blir vi starka och löser de utmaningar vi ställs inför. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
Försvarsmakten stödjer med att transportera och bygga upp en av Socialstyrelsens sjukvårdsmoduler i Helsingborg.
Platsen där sjukvårdsmodulen upprättades på. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
Sjukvårdsmodulen på plats. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten
Kompanichef Anders Stigsson från Göta ingenjörregemente. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten
Thomas Hernes från Socialstyrelsen svarar på frågor från media. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten

– Vi har i uppgift att stödja samhället i denna extrema situation och bidrar med det vi kan, säger kompanichef Anders Stigsson.

Det förband som har fått uppgiften att transportera sjukvårdsmodulen från Göteborg till Helsingborg samt stödja med att bygga upp den är Göta ingenjörregemente, Ing 2, i Eksjö. Ing 2 är ett förband med en mängd olika förmågor, bland annat att transportera stora volymer som exempelvis egna brosystem , bygga upp större militära förläggningar med mera. Dessa förmågor tillsammans med hög tillgänglighet på anställda soldater och officerare gör att de även har möjlighet att snabbt ställa om och genomföra de uppgifter som beslutas.

Ett bra samarbete

Kompanichef Anders Stigsson ansvarar för Försvarsmaktens del i arbetet med att transportera och stödja vid byggnationen och han säger att arbetet tillsammans med Socialstyrelsen, Region Skåne och Södra militärregionen har fungerat bra och smidigt.

– Vi har jobbat på bra tillsammans vilket har resulterat i att vi blir färdiga redan under senare eftermiddag och kan då åka tillbaka mot Eksjö.

Socialstyrelsens representant Thomas Hernes som var på plats under byggnationen sammanfattade Försvarsmaktens stöd så här:

– Hela processen gick oerhört snabbt. För att få hit materielen var det helt avgörande att Försvarsmakten kunde ställa upp med transportresurser och arbetskraft med väldigt kort varsel. Vi är väldigt imponerade av Försvarsmaktens snabba respons och de yrkesskickliga personerna som avdelats för detta uppdrag.