Gemensam ledning skapar ökad förståelse

HMS Skaftö gungar långsamt över de höga vågorna som ojämnt slår mot det gråa skrovet. Himlen är fortsatt blå, men till skillnad från helgens strålande väder har vinden nu börjat tillta allt mer. Efter en dryg veckas verksamhet i lugnare vatten kring Hakefjorden har uppgiften blivit ändrad. Med fast kurs rör man sig nu istället allt längre ut från land i hopp om att lokalisera och fånga in en ännu större fisk.

Blått och grönt. Under ubåtsjaktövningen på västkusten har ledningen av all verksamhet inomskärs varit stationerad på HMS Skaftö, ett av 17:e bevakningsbåtkompaniets fartyg. Något som bidragit till enklare koordinering och ökad förståelse för olika enheters utmaningar och behov. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Under övningen har styrkan till stor del varit uppdelad i två enheter. En inomskärs och en utomskärs. För Amfibieregementets del har huvuddelen av övningen genomförts inomskärs tillsammans med minröjningsfartyg från 42:a minröjningsdivisionen. Foto: Joakim Nilsson/Försvarsmakten
17:e bevakningsbåtkompaniet är en del av Amfibieregementet som är placerad i Göteborg. Med hjälp av bevakningsbåtar är de likt övriga enheter vid förbandet som bäst i gränslandet mellan hav och land. Med hjälp av såväl aktiva som passiva sensorer, sjunkbomber och kontrollerbara minor ska de bland annat kunna upptäcka och bekämpa olika typer av undervattensmål i Sveriges skärgård. Foto: Joakim Nilsson/Försvarsmakten
Foto: Magnus Andersson/Saab
Foto: Magnus Andersson/Saab

Någonstans under den allt stökigare vattenytan rör sig nämligen en svårupptäckt motståndare. En av Första ubåtsflottiljens ubåtar har under dagen fått i uppgift att lokalisera och dokumentera ett antal strategiskt viktiga platser längs med kusten utan att upptäckas. Något som personalen ombord på HMS Skaftö, tillsammans med övriga marina enheter som ingår i den pågående ubåtsjaktövningen, nu ska göra allt för att förhindra. En uppgift som sätter både koordinering och ledning på hårt prov, oavsett vart längs med kusten man än befinner sig.

Samordning och timing

– Fram till nu har HMS Skaftö fungerat som ledningsfartyg för all verksamhet som skett inomskärs under övningen. Att hitta en motståndare som gömmer sig under ytan kräver både god samordning av enheter och en perfekt timing i användandet av olika resurser. Genom att samgruppera chefer från alla typer av enheter på en och samma plats har vi under den här övningen kunnat skapa en större förståelse för varandras utmaningar och styrkor, vilket såldes också gjort oss snabbare och mer effektiva som ett samlat inomskärs ubåtsjaktförband, säger kapten Philip Allgurén, ställföreträdande chef på 17:e bevakningsbåtkompaniet vid Amfibieregementet.

I gränslandet mellan hav och land

Tillsammans med sin personal har han och bevakningsbåtkompaniet till vardags, utöver regelbundna sjöövervakningsoperationer, också till uppgift att med hjälp av passiva och aktiva sensorer, sjunkbomber och kontrollerbara minor identifiera och bekämpa olika typer av undervattensmål. Något man likt övriga enheter vid Amfibieregementet gör som allra bäst i gränslandet mellan hav och land. Det vill säga i skärgården där vattnets djup inte är lika stort och landpartier kan användas för att gruppera soldater.

– Självklart har vi även förmågan att verka längre bort från kusten med våra sensorer likt idag, men till skillnad från skärgårdsmiljön inomskärs där våra bevakningsbåtar, stridsbåtar och förmågor är mer avgörande blir vi här ett komplement till övriga marina enheter som har betydligt kraftigare och mer djupgående verktyg i sin arsenal. Med det sagt är detta minst lika viktigt för oss att öva då det ger såväl oss som övriga enheter en ökad förståelse och kunskap om hur vi ska samarbeta och hjälpas åt för att kunna slå vår gemensamma motståndare på bästa sätt, fortsätter kapten Allgurén.

Under våren och den kommande försvarsmaktsövningen Aurora 20 kommer personal från Amfibieregementet och 17:e bevakningsbåtkompaniet bland annat att öva ytterligare ubåtsjaktmoment tillsammans med de övriga marina förbanden.