Mellan 18-25 mars 2020 övar stora delar av marinen ubåtsjakt på västkusten. Från svenska marinen ingår ett 30-tal större och mindre fartyg i övningen. Totalt deltar cirka 700 personer i övningen

Denna övning med fokus på ubåtsjakt är årligen återkommande och genomförs i år för första gången på västkusten. Anledningarna till detta är dels att miljön på västkusten skiljer sig från Östersjön. Högra salthalt och starkare strömmar ställer andra krav på personalen. Dessutom är västkusten är ett viktigt strategiskt område där stora delar av svensk olje- och livsmedelsimport kommer in vilket måste fungera även i kris och krig.

Deltagare från Sverige och andra länder

Några av fartygstyperna som deltar är korvetter, minröjningsfartyg, ubåt, stödfartyg och bevakningsbåtar. Dessutom ingår mindre båtar som exempelvis stridsbåtar. Totalt deltar ett 30-tal svenska fartyg och båtar i övningen.
På flygsidan deltar en tung (Hkp14) och två lätta (Hkp15) helikoptrar. På land finns soldater ur amfibieregementet och hemvärnet och logistikenheter från exempelvis Marinbasen. Det totala antalet deltagare är runt 700 personer.

20110915 Göteborg. Marin insats i Göteborgs norra skärgård. Bilden är tagen under pågående insats.
Bevakningsbåtar ur Amfibieregementet deltar i övningen. Foto: Niclas Ehlén/Försvarsmakten

Inom- och utomskärs

Övningar kommer att ske såväl inom- som utomskärs. Båtar och fartyg kommer att röra sig dag- och nattetid framför allt i området norr om Marstrand. Övningsverksamhet sker även på land i samma område. Försvarsmakten kommer att ta största möjliga hänsyn till boende och övriga i området. Vi ber dock båtägare och handelssjöfart att tänka på informationen på följande sida.

Mediakontakter

Media är välkomna att kontakta:
Melina Westerberg, kommunikationschef Fjärde sjöstridsflottiljen
melina.westerberg@mil.se eller 072-395 18 55
Jimmie Adamsson, kommunikationschef Tredje sjöstridsflottiljen
jimmie.adamsson@mil.se eller 070-682 90 09

Fakta

Deltagare:
Ett 30-tal fartyg och båtar-
Helikoptrar
Cirka 700 soldater och sjömän

Tidpunkt:
Övningen sker mellan den 18-25 mars

Plats:
Västkusten, i huvudsak området norr om Marstrand