Försvarsmakten stödjer Folkhälsomyndigheten

Med anledning av utbrottet av coronavirussjukdomen covid-19 har Folkhälsomyndigheten begärt stöd av Försvarsmakten i form av laboratoriepersonal. Försvarsmakten kommer därför att lämna stöd till Folkhälsomyndigheten i form av två laboratorieingenjörer.

Man arbetar i ett mobilt laboratorium.
Provresultat analyseras i det mobila laboratoriet under en övning som genomfördes i februari 2020 med anledning av utbrottet av coronavirus, covid-19. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Under onsdagen kom en formell förfrågan om stöd från Folkhälsomyndigheten till Försvarsmakten i form av personal med erfarenhet att arbeta i molekylärbiologiskt laboratorium.  Försvarsmakten beslutade redan under torsdagen att bevilja begäran.

När samhället drabbas av svåra påfrestningar som naturkatastrofer, omfattande avbrott i el- eller vattenledningsnät eller omfattande olyckor, krävs samarbete mellan myndigheter, kommuner och landsting. Då ska Försvarsmakten kunna vara ett stöd genom att skydda människor, miljön och samhällsfunktioner. Det har Sveriges riksdag beslutat.

Försvarsmakten avdelar personal från Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå som kommer att arbeta under samma förutsättningar som Folkhälsomyndighetens personal och därmed inte utsättas för risker avseende smittspridning. Enligt begäran från Folkhälsomyndigheten föreslås personalen påbörja sin tjänst tisdag den 17 mars.

Ett slutdatum för stödet är inte satt men vid behov kan Försvarsmakten avbryta stödet med tolv timmars förvarning.