Vinter- och jägarförmåga lockar till glödheta Arvidsjaur

Efterfrågan på subarktisk stridsförmåga fortsätter att öka. Därför lockades Sveriges försvarsattachéer till att besöka vinterenheten för att få en bättre förståelse för det internationella utbildningsutbudet. Och för att titta närmare på bataljonen som kan bli ett regemente.

Fredrik Flink, chefsinstruktör vid Försvarsmaktens vinterenhet, visade de utländska försvarsattachéerna hur utbildningsmiljöerna ser ut. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Försvarsattachéerna fick även besöka jägarbataljonens verksamhet. Här i samtal med rekryter och anställda soldater om deras utbildning. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Försvarsattachéerna från Norge, Sydafrika och Japan tog en kort tur upp på lågfjället. Närheten från lektionssalen till en vindpinad vintermiljö imponerade. Från vänster: Överste Öystein Limoseth, Överste Celéste Scheepers och överste Yoshiaki Hayashi. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Många olika uniformssystem syntes i lektionssalen vid Försvarsmaktens vinterenhet. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Morgan Gustafsson, chef för Försvarsmaktens vinterenhet, fick många frågor om de internationella utbildningarna Foto: David Carr/Försvarsmakten
Jägarbataljonen märker av ett ökat intresse för verksamheten, berättade överstelöjtnant Mathias Holmqvist, bataljonschef. Foto: David Carr/Försvarsmakten

Ett 20-tal av Sveriges försvarsattachéer lämnade i veckan ett snöfattigt Stockholm för en resa norrut till snösäkra Arvidsjaur. Attachéerna hade bland annat önskat att få besöka Arméns jägarbataljon och inte minst Försvarsmaktens vinterenhet.

Besöket på vinterenheten önskades inte av en slump. Det utländska intresset för enhetens expertis om strid i subarktisk vintermiljö har de senaste åren ökat lavinartat.
– Under de senaste fyra åren har de internationella utbildningarna ökat med nästan 300 procent. Och då talar vi inte om våra nationella utbildningar, säger överstelöjtnant Morgan Gustafsson, chef för Försvarsmaktens vinterenhet.

Det stigande utländska trycket på Försvarsmaktens vinterenhet kopplas till att Arktis har fått ett allt större säkerhetspolitiskt intresse. Ett intresse som snabbas på i takt med klimatförändringarna.

Unika förutsättningar i Arvidsjaur

Att intresset riktas mot just Sverige är heller ingen slump. Väldigt få länder har någon motsvarighet till Försvarsmaktens vinterenhet. Det vill säga en särskilt enhet som ständigt upprätthåller och sprider kompetens om subarktisk vinterförmåga.
– Sverige erbjuder också en unik miljö där vi skräddarsyr utbildningen efter de behov som våra elever har, säger Morgan Gustafsson.

Försvarsattachéerna fick besöka ett Arvidsjaur i full vinter. Inomhus gavs de en presentation om vinterenhetens breda utbildningsutbud, med allt från dykning i strömmande vatten under is till stridsutbildningar i vintermiljö. 
Stor vikt lades vid att ge sig ut i övningsterrängen för att besöka pågående utbildningar i fält. Både Basic Winter Warfare Course, som lär ut stridsteknik i vinterförhållanden, och Arctic Winter Training - som vid tillfället hade amerikanska elever.
– Det var många som uppskattade att få se den unika utbildningsmiljön vi har i Arvidsjaur och att det är så många olika länder som genomför utbildning här, säger Morgan Gustafsson.

Besöket kan ge snöbollseffekt

Vinterenhetens utbildningar vänder sig både till svenska förband men även till andra länder med hjälp av engelskspråkiga instruktörer. Morgan Gustafsson tror att besöket kommer att leda till fler förfrågningar till vinterenheten.
– Men ytterst är det Sveriges regering som beslutar vilka länder som får komma hit på utbildning.

Jägarbataljonen i ropet

Attachéerna var nöjda med att få se vinterenhetens goda utbildningsförutsättningar, berättar Ulrik Hansson Mild, stabsofficer vid sektionen för internationella relationer vid Högkvarterets ledningsstab.
– De var också nöjda över att få besöka jägarbataljonen för att få höra mer om hur de kan växa och bli ett eget regemente igen, säger han.

Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur är i ropet i och med diskussionerna om att återupprätta regementet K 4. Attachéerna fick en rundvandring där de fick träffa rekryter, anställda soldater, officerare och chefen för bataljonen – överstelöjtnant Mathias Holmqvist.
– Vår förmåga är allt mer efterfrågad och vi ser ett ökande intresse av att få ta del av den förmågan och vår kompetens, säger Mathias Holmqvist.