Myndighetschefer samtalade om totalförsvaret

I veckan träffades närmare 50 myndighetschefer på MSB i Solna. Ämnet var totalförsvarsförberedelser, om hur det militära och det civila försvaret tillsammans kan bygga Sverige robustare och starkare.

Dan Eliasson och Micael Bydén.
Dan Eliasson och Micael Bydén sammanfattar tisdagens möte tillsammans med 50 myndighetschefer. Foto: Björn Dalin/MSB

Sedan 2015 har Sverige återupptagit totalförsvarsplaneringen. En viktig del i detta är att berörda myndighetschefer och landshövdingar träffas två gånger per år för att diskutera hur arbetet går framåt. Under tisdagen var det dags för höstens möte och rubriken för samtalet var lägesbilden för pågående totalförsvarsförberedelser.
– Vi har diskuterat hur vi kan bygga Sverige robustare och starkare. Sverige har gjort mycket de senaste åren för att förstärka Försvarsmakten, men nu måste vi förstärka det övriga samhället också, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Han fortsätter:

– Vi har diskuterat fortsatt utveckling och vi är många som är glada över att vi fått en bra diskussion om Försvarsmaktens långsiktiga finansiering. Nu finns ett politiskt brett förankrat underlag som nästa år ska omsättas till ett riksdagsbeslut. Då är det också viktigt att diskutera den fortsatta inriktningen för civilt försvar.

Överbefälhavare Micael Bydén betonar vikten av det civila försvaret för det militära försvaret:

– De många resurser som finns i samhället gör det viktigt att civilt försvar utvecklas, annars kommer det bli svårt för Försvarsmakten att kunna genomföra sitt uppdrag längre fram. Därför är dessa möten så viktiga. Det har hänt mycket på de här åren, både vad gäller totalförsvarsplaneringen och de aktiviteter som är genomförda. Nu bär vi in de goda exempel som finns och så får de andra myndighetscheferna dela med sig. Så pass långt har vi kommit, även om vi inte på något sätt är framme eller är klara, säger Micael Bydén.

Under mötet hade regeringens särskilda utredare Elisabeth Nilsson en informationspunkt. Den gällde hennes inlämning rörande totalförsvarets försörjningstrygghet. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder för näringslivets roll inom totalförsvaret samt för försörjningstryggheten i försvarsmaterielförsörjningen. Under mötet samtalade man även om Totalförsvarsövningen 2020 (TFÖ 2020), som startade den 4 november och som har cirka 400 deltagande aktörer.