Ökat utländskt tryck på svenska vinterövningar

Ny utbildning för att delta i svensk vinterövning lockade deltagare från tio nationer

Allt fler länder vill delta i svenska vinterövningar. Men övning i vintermiljö ställer stora krav på kunskap och planering. 39 elever från tio länder lockades därför till Försvarsmaktens vinterenhet i Boden för en ny utbildning om vägen till en vinterövning.

Ett isprov från en frusen sjö visas upp för kursens deltagare.
Praktisk iskunskap. Hur tjock behöver isen vara för att hålla för trupptransporter? De utländska kursdeltagarna lämnade ofta klassrummet för att få praktiska demonstrationer ute i skogen. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Perfekt väder! Frans Wickbom, instruktör vid Försvarsmaktens vinterenhet, är nöjd med att snön kom tidigt till Norrbotten. ”Det är helt perfekt för den här kursen”, säger han. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Vid ett praktiskt moment fick deltagarna plumsa ut på en frusen myr. Där fick de se hur tjälen kan mätas för att räkna ut om exempelvis ett stridsfordon kan ta sig över myren. Mark- och miljöhandläggaren Tomas Blom demonstrerade metoden med en sond. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Många olika uniformer syntes ute på myren. Foto: David Carr/Försvarsmakten
På plats vid en frusen sjö förklarade Erik Hansson, chef för mark- och miljöavdelningen vid I 19, vilka metoder som kan användas för att förstärka svaga isar. Foto: David Carr/Försvarsmakten
”Deltagarna är väldigt frågsamma och nyfikna”, säger Frans Wickbom. Här delade han ut bilder på hur myren såg ut ett par veckor tidigare, innan snön hade lagt sig. Foto: David Carr/Försvarsmakten

Arktis har under de senaste åren fått ett allt större säkerhetspolitiskt intresse. Det har lett till att allt fler länder vill kunna delta i vinterövningar på Nordkalotten.
– Vi ser ett ökat deltagande av internationella förband på vinterövningar. Den här utbildningen är ett direkt led i det, säger major Jesper Kallin, kurschef på Försvarsmaktens vinterenhet.

Det stora intresset blev påtagligt då Försvarsmaktens vinterenhet bjöd in internationella gäster från 20 länder till kursen Winter Training Planners Course. En kurs där deltagarna lär sig att förbereda sina militära förband inför en vinterövning.
– Vi hade tänkt ha 24 elevplatser. Men efterfrågan var så stor att vi till slut fick ta emot 39 elever, säger Jesper Kallin.

Vinterförberedelser från stab till enskild soldat

Att kunna delta i en övning i subarktiskt klimat görs inte i en handvändning. Det kräver ett långt och metodiskt förberedelsearbete för att övningen ska gå att genomföra. Det finns mycket som kan gå fel om man inte är förberedd på kraven som ställs vid sträng kyla och snö. För en oförberedd deltagare riskerar vintern att bli övningens stora fiende.
– Den stora konsekvensen av att vara oförberedd för vintermiljön är att förbandet inte uppnår övningens målsättningar. Istället har man fullt upp med att överleva och hantera vinterns friktioner. Friktionerna kan bli så pass stora det påverkar taktiska beslut och i förlängningen förbandets totala förmåga. Det är en erfarenhet från tidigare övningar. Saker tar längre tid, framförallt logistiken.

I den veckolånga kursen fick deltagarna själva ta fram en realistisk plan för att kunna delta i den avslutade övningen Northern Wind 2019. Det teoretiska planeringsarbetet gav många lärdomar som de internationella förbanden nu kan använda inför en verklig övning i framtiden.

Kursen har gett deltagarna ett helhetsgrepp om allt som behöver planeras inför en vinterövning. Exempelvis hur stabspersonal ska planera logistiken när stora militära enheter ska förflyttas från ett varmt klimat till ett subarktiskt klimat. Men också hur de ska utbilda instruktörer som i sin tur ska hinna utbilda soldater i grundläggande vinterutbildningar.
– Två år innan övningen bör man börja planera. Annars går det inte att delta vid en vinterövning som Northern Wind, säger Frans Wickbom, instruktör vid Försvarsmaktens vinterenhet.

Unika förutsättningar i norra Sverige

Kursdeltagarna kom från både Europa och Nordamerika. Länder som visserligen också har snö och kyla, men det är inte alla nationer som har ett särskilt förband för att upprätthålla vinterförmågan. Vissa länder, exempelvis kring Alperna, har förmågan att verka i högalpin bergsterräng med bergsjägare.
– Men det är inte samma som att veta hur man genomför mekaniserad strid i vintermiljö med stridsvagnar och stridsfordon, säger Frans Wickbom.

Att kunna öva mekaniserad strid i snösäker skogsmiljö är därför något som lockar länderna till norra Sverige, Finland och Norge.
– Vi har väldigt unika förutsättningar just för det. Här kan vi öva två brigader mot varandra. De kommer aldrig kunna göra det i sina hemländer. Många vill därför delta i vinterövningar här uppe och den här kursen är därför en verktygslåda för hur de ska planera för det, säger Jesper Kallin.

Ny handbok om vägen till en vinterövning

Efterfrågan på utbildningar för att planera inför vinterövningar är stor. Så pass stor att Försvarsmaktens vinterenhet snart kommer att ge ut en ny handbok med kursens innehåll.
– Vi har hittills fokuserat mycket på individen i våra vinterutbildningar. Nu försöker vi lyfta fokus för att även utbilda hela förband. Det är ett led i att höja nivån på hela vinterutbildningen, avslutar Jesper Kallin.