Kurs i krigsfångtjänst

På FN-dagen torsdag 24 oktober höll Försvarsmaktens logistik- och motorskola ett praktiskt kursmoment inom kursen Logistik - kompaninivå. Momentet handlade om att behandla krigsfångar i enlighet med folkrättslagstiftningen. Det var elever från specialistofficersprogrammets äldre kull och yrkesbefattningskurs som utbildade elever i yngre kullen.

Den 24 oktober genomfördes kurs i krigsfångtjänst vid Försvarsmaktens logistik- och motorskola i Skövde. Foto: Jonas Pettersson/Försvarsmakten

Dagen innan hölls en heldag i teori och folkrätt. Eleverna gjorde också praktiska förberedelser inför torsdagen. Dagen tillbringades i fält ute på Skövde garnisons övningsområde.

På förmiddagen gick eleverna igenom följande:

  • uppbyggnad av samlingsplats för krigsfångar, för administration, samt för hantering av skadade och stupade
  • språk och kommunikation: utbildning i grundläggande fraser på krigsfångarnas språk
  • närkamp: övning på hur man oskadliggör krigsfångar utan att skada dem

Praktik med värnpliktiga

Efter lunch fick eleverna praktisera sina kunskaper på värnpliktiga soldater som agerade krigsfångar. Ett 40-tal värnpliktiga hade i uppdrag att helt gå in i rollen som utländska soldater. De hade utländska uniformer och ID-handlingar och låtsades inte förstå svenska.

Vissa fick särskilda uppdrag, exempelvis agera bråkigt eller apatiskt. Vissa var Röda korset-sjukvårdare, andra hade simulerade skador. På detta sätt fick eleverna träna på exempelvis hur man oskadliggör en krigsfånge utan att skada personen, hur man tar hand om skadade fångar och hur man agerar när en person är apatisk.

Rättigheter och skyldigheter

Krigsfångarna skulle behandlas respektfullt och ha tillgång till bland annat vatten, latrin och viss utrustning. Fångadministrationen skulle gå rätt till och respektera krigsfångarnas rättigheter och skyldigheter. Fångarna visiterades och fråntogs till exempel vapen, men fick behålla viss utrustning såsom matkärl och skyddsmask. Övningen övervakades av övningsledare och lärare.

Samtidigt pågick en konferens för folkrättsföreträdare inom Försvarsmakten på Markstridsskolan i Skövde garnison. Folkrättsföreträdarna besökte övningen och guidades runt i fält av övningens ledare.

– Det är viktigt att öva praktiskt på hur man behandlar krigsfångar lagenligt. Detta har inte övats så här storskaligt i Försvarsmakten på många år. Det finns särskilda lagar som gäller för exempelvis hur man behandlar krigsfångar som har skyddad folkrättslig status som sjukvårdare. Man får inte agera hur som helst i en krigssituation. De grundläggande rättigheterna ska respekteras enlighet med internationell lag, avslutar förvaltare Tommy Hallgren, övningsledare och lärare på skolan.