Behovet av ytbärgare ökar igen

Att hängande i en vajer vinschas ner från en helikopter till ett piskande hav, ett rullande fartygsdäck eller en glänta där ingen kan landa, med uppdrag att rädda liv. Det händer lyckligtvis inte varje dag men är något som Försvarsmaktens helikopterytbärgare måste vara beredda på.

Samtliga helikoptrar i Försvarsmakten kan ha vinsch men för sjöräddning är nya helikopter 14 den mest optimala. Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten
De medeltunga helikoptrarna har dubbla vinschar. De används inte samtidigt utan en är med som reserv. En lärdom efter Estoniakatastrofen där vinscharna utsattes för stor belastning. Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten
Om fler ska räddas avgör ytbärgaren om det är bäst att stanna kvar i vattnet och förbereda nästa lyft eller om han måste följa med den nödställde under vinschningen. Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten
Samtliga helikoptrar i Försvarsmakten kan ha vinsch men för sjöräddning är nya helikopter 14 den mest optimala. Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten

En gång i tiden hade alla uppdragsspecialister som jobbade i Försvarsmaktens helikoptrar rollen som ytbärgare men sedan Sjöfartsverket övertog ansvaret för sjöräddning runt sekelskiftet försvann det behovet och få nya ytbärgare utbildades.

Träningsläger

Eftersom uppdraget inte fanns höll det på att gå så långt att kunskapen var på väg att försvinna. Lyckligtvis blev det inte så och under de senaste åren har Helikopterflottiljen ordnat särskilda träningsläger för redan utbildade ytbärgare.
– De som redan hade kompetensen skulle få möjlighet att vidmakthålla den, men på en lägre nivå, förklarar kompanichef Anders Lundström på tredje helikopterskvadron. Den del av Helikopterflottiljen som har huvuduppgiften att stötta marinen.

Ytbärgarna kommer från skvadronerna i Luleå, Linköping och Ronneby. Ytbärgare är en roll för uppdragsspecialister, som också kan vara dörrskytt, sjukvårdare eller lastmästare i en helikopter. I besättningarna ingår oftast också en tekniker som dubblerar som vinschoperatör.

Inte bara över vatten

Till skillnad mot hur det såg ut tidigare är nu samtliga helikoptertyper i Försvarsmakten utrustade med vinsch, även den markoperativa helikopter 16. Ytbärgare behövs inte bara över vatten. Vid räddningsuppdrag över land kan det vara så att den nödställda inte finns i närheten av en plats där helikoptern kan landa. Med ett ökat antal helikoptrar och ett ökat antal uppgifter så finns det åter ett stort behov av ytbärgare.
– Min förhoppning är att vi snart ska ha en första utbildning i rollen som ytbärgare för uppdragsspecialister i helikopter 15, säger Anders Lundström, men tillägger att det optimala vore om själva utbildningen skedde i helikopter 14.

Den nya helikopter 14 är med sin storlek och uthållighet exemplariskt för sjöräddning. Sensorerna ombord gör det lättare att upptäcka en nödställd och med dubbla vinschar ökar också säkerheten.
– En del tror att vi letare efter elitsimmare när vi söker nya ytbärgare men det räcker med vattenvana, säger Anders. Vattenvana och att man är uthållig och inte stressar upp sig.

Sensoroperatörer ska utbildas

Nya uppdragsspecialister utbildas varje år men innan det är klart med en ytbärgarkurs så söker Helikopterflottiljen specialister till en annan roll i den sjöoperativa helikopter 14. Sensoroperatörer som kan sköta helikopterns sonarer ska börja utbildas nästa år. De lyckliga få som blir antagna kommer att få arbeta i en helikopter med den absolut senaste tekniken men baskravet för att komma med är att man redan har en marin specialistofficersutbildning i undervattensstrid. Riktigt så specifika krav finns inte på framtidens ytbärgare.