Tillsammans för en starkare armé

Under tisdagen den 24 september avslutades Arméns stabsövning, ASÖ 19. Övningen har genomförts under en dryg vecka på tre orter i landet, Enköping, Skövde och Boden. Syftet med övningen var att brigadstaberna under ledning av arméstaben skulle utveckla förmågan att leda brigaderna i markarenan.
– Det har varit en mycket bra övning där vi fått möjligheten att träna hela armén och de armégemensamma förbanden med rätt chefer och personal i ordinarie befattningar, berättar Sveriges armétaktiske chef, brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, under besöket i Boden.

Delar av arméstaben med armétaktisk chef, brigadgeneral Fredrik Ståhlberg i spetsen, genomförde chefsbesök vid tredje brigaden under ASÖ 19. Chefen för tredje brigaden, överste Mats Ludvig, drar här aktuell lägesbild vid tredje brigadens stabsplats.
Delar av arméstaben med armétaktisk chef, brigadgeneral Fredrik Ståhlberg i spetsen, genomförde chefsbesök vid tredje brigaden under ASÖ 19. Chefen för tredje brigaden, överste Mats Ludvig, drar här aktuell lägesbild vid tredje brigadens stabsplats.
Delar av arméstaben med armétaktisk chef, brigadgeneral Fredrik Ståhlberg i spetsen, genomförde chefsbesök vid tredje brigaden under ASÖ 19. Chefen för tredje brigaden, överste Mats Ludvig, drar här aktuell lägesbild vid tredje brigadens stabsplats. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Armétaktisk chef, brigadgeneral Fredrik Ståhlberg med delar av sin stab diskuterar nästa steg i striderna med chefen för tredje brigaden och hans personal.
Armétaktisk chef, brigadgeneral Fredrik Ståhlberg med delar av sin stab diskuterar nästa steg i striderna med chefen för tredje brigaden och hans personal. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Tredje brigadens stridsledningscentral under ASÖ 19.
Tredje brigadens stridsledningscentral under ASÖ 19. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Major Krister Pettersson vid Markstridsskolan i Skövde är den som lett planeringsarbetet av hela övningen.
Major Krister Pettersson vid Markstridsskolan i Skövde är den som lett planeringsarbetet av hela övningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Arbete i tredje brigadens främre ledningsplats.
Arbete i tredje brigadens främre ledningsplats. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Vi är tio rekryter som utbildas till stabsassistenter vid pansarbataljonen på i 19 och nu fått praktisera under ASÖ 19, Det har varit en lärorik helg”, säger Maria Blom.
”Vi är tio rekryter som utbildas till stabsassistenter vid pansarbataljonen på i 19 och nu fått praktisera under ASÖ 19, det har varit en lärorik helg”, säger Maria Blom. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Rätt chef på rätt plats” Tredje brigadens förband leddes av sina respektive krigsförbandschefer under ASÖ 19.
”Rätt chef på rätt plats” Tredje brigadens förband leddes av sina ordinarie chefer under ASÖ 19. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Chefsbesök. Chefen för tredje brigaden, överste Mats Ludvig, tar emot delar av arméstaben med armétaktisk chef, brigadgeneral Fredrik Ståhlberg i spetsen,
Chefsbesök. Chefen för tredje brigaden, överste Mats Ludvig, tar emot delar av arméstaben med armétaktisk chef, brigadgeneral Fredrik Ståhlberg i spetsen, Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Koll på läget i kriget. Kapten Jarl Norström, Artilleriregementet, stabsinstruktör för indirekt bekämpning under övningen. Till höger överstelöjtnant Staffan Lundmark, Markstridsskolan, spelledare i Boden under ASÖ 19.
Koll på läget i kriget. Kapten Jarl Norström, Artilleriregementet, stabsinstruktör för indirekt bekämpning under övningen. Till höger överstelöjtnant Staffan Lundmark, Markstridsskolan, spelledare i Boden under ASÖ 19. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Övningen är en stabs- och ledningsträningsövning för arméstaben och brigadstaberna som har syftat till att vidmakthålla och utveckla marktaktisk förmåga. ASÖ 19 har utgått från ett nationellt scenario och samordning av strid i markarenan har tränats.

Tänkande motståndare

Övningen har genomförts med två ledningsnivåer, armé och brigad, där brigadstaberna har varit huvudövade. Under ASÖ 19 har  alla övade staber haft taktisk handlingsfrihet.  Överste Mats Ludvig är chef för tredje brigaden och är en av de som varit i hetluften under ASÖ 19.
– Att få öva staber och chefer i ett scenario med en tänkande motståndare är alltid mycket nyttigt. Då får man som chef nyttja sin taktik och staberna får arbeta med att verkställa chefernas beslut, berättar Mats Ludvig.

– Sedan är det väldigt viktigt att vi tränar armén och brigaderna med sina underställda chefer och förband tillsammans. Arméns stabsövning har varit ett utomordentligt bra sätt att öva just detta, det är något vi ska fortsätta med och utveckla så det blir ännu bättre, säger brigadchefen Mats Ludvig.

Skövde-Boden-Enköping

Under ASÖ 19 har allt som hänt pågått i en fiktiv datamiljö. Scenariot har utspelat sig huvudsakligen i västra Götaland. Spelledningen för hela övningen har funnits på Markstridsskolans ledningsträningsanläggning i Skövde. Skövde har även varit övningsplats för andra brigadstaben med sina direkt underställda chefer och förband, DUC. Tredje brigadstaben med sina DUC har övat i Boden och arméstaben har lett de två brigaderna från sin stabsplats i Enköping.

Rekryter på praktik

Under ASÖ 19 fick tio rekryter från Norrbottens pansarbataljon möjligheten att praktisera som stabsassistenter under lördag och söndag, 21-22 september.
– Det har varit en lärorik helg, vi har fått sätta oss in i läget och se mer av hur arméns leds under en insats, berättar rekryten Maria Blom från Flen, som utbildas mot befattningen stabsassistent.

Uppkopplat och utvecklingsbart

Major Krister Pettersson vid Markstridsskolan i Skövde är den som lett planeringsarbetet av hela övningen.

– Vi har varit cirka 450 deltagare totalt, 120 i Enköping respektive Boden och 210 i Skövde. Av dessa har i runda slängar 300 varit övade och bakom dessa har cirka 70 personer stöttat övningen plus ett antal förbands-  och stabsinstruktörer, säger Krister och fortsätter.

– Det är första gången vi genomför Arméns stabsövning som en så kallad distribuerad övning. Med det menas att övningsledning och övade förband är uppkopplade med gemensamma sambands- och ledningssystem på flera orter. När vi planerade övningen visste vi att det finns för- och nackdelar med att göra på det här sättet. Och vi får väl utvärdera efteråt om det vi trodde inför övningen stämde överens med hur det blev. En sak är dock säker, metoden med ha en distribuerad övning fungerar och den kan utvecklas för att bli ännu bättre och effektivare, berättar Krister Pettersson.

Effektivt och realistiskt

– ASÖ 19 har utvecklats genom att vi nu kan öva distribuerat. Det gör att vi nu kan nyttja våra förband effektivare och i sin ordinarie gruppering med personal och materiel. Detta gör i sin tur att vi kan öva mer realistiskt. Brigaderna och våra armégemensamma förband har gjort ett utmärkt arbete och jag vill rikta ett stort tack till alla inblandade. Tillsammans bygger vi arméns förmåga i fält, avslutar brigadgeneral Fredrik Ståhlberg.