Sommartider är kurstider

Sommartider är kurstider vid Luftstridsskolan. Just nu pågår en förberedande officerskurs för anställda soldater och en sommarkurs för flygvapenintresserade ungdomar.

Gruppchef instruerar soldat
Blivande kadetter försvarar stridsställningar under en förberedande officerskurs. Deltagarna turas om att vara gruppchefer och leda övriga genom olika moment. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Soldater övar ordergivning
Blivande kadetter övar ordergivning under en förberedande officerskurs. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Ungdomar står samlade under kursens första dag
Uppställning utanför den kasern där eleverna vid Flygvapenfrivilligas ungdomskurs kommer spendera två veckor av sommarlovet. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Ungdomar lyssnar på instruktioner från befäl
Ungdomar i Flygvapenfrivilligas sommarkurs lyssnar på instruktioner om hur de på ett effektivt sätt kan upprätta en förläggning i fält. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Ungdomar packar ihop ett tält
Ungdomar vid Flygvapenfrivilligas sommarkurs packar ihop ett tält. Snart ska det sättas upp igen. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Ordergivning, manöver!

Åtta soldater står samlade i en halvcirkel. Alla med var sitt anteckningsblock i handen där de förberett sin ordergivning punkt för punkt. En efter en får de presentera sin order inför övriga och därefter utvärderas den muntliga presentationen. Var det för mycket information eller för lite? Pratade personen lugnt och tydligt? Som gruppbefäl är en viktig uppgift att på ett effektivt sätt kunna ta emot en order från närmaste chef och sedan omsätta den på ett sätt så att gruppen kan lösa de uppgifter som förväntas. Det ska vara tydligt, effektivt och informativt.

– Att gå från att vara soldat till att ta en chefsroll inom Försvarsmakten ställer högre krav på att du hela tiden måsta analysera vad du gör och varför du gör det. Du måste också vara tydlig eftersom du ansvarar för att andra ska förstå sin uppgift så att den kan utföras på bästa sätt, säger förstesergeant Erik Hedman, kurschef för den flygvapengemensamma förberedande officerskursen.

Den förberedande officerskursen (FOK) är i grunden en gruppbefälsutbildning som utspelar sig under fem veckor. Kursen syftar till att förbereda blivande kadetter för sina respektive officersutbildningar till hösten. De får bland annat lära sig truppföring, fysiskt stridsvärde och trupputbildning.

I ett skogsområde intill övar den andra delen av kursen just truppföring och att som gruppchef ta beslut om och försvara stridsställningar i kuperad terräng.

Eftersom kursen är flygvapengemensam kommer eleverna från flera olika flygvapenförband. Just i år utgörs kursen av mestadels blivande helikoptertekniker från Helikopterflottiljen. Jim Bjärnered är en av eleverna. Han har jobbat inom Försvarsmakten i drygt fem år och böjar sin specialistofficersutbildning i Halmstad till hösten.

– Det är mycket roligt, och som mycket annat inom Försvarsmakten är det en bra blandning av teori och praktik. Det är viktigt att vi får komma ut i skogen och faktiskt genomföra momenten, säger han.

Vad ser du mest fram emot under din specialistofficersutbildning?

– Det som jag på förhand tror kommer bli väldigt roligt och lärorikt är den praktiska delen av utbildningen som vi kommer göra på Arlanda. Det ska bli mycket spännande, säger han innan han skyndar i väg till sin grupp för att under ledning av en ny gruppchef försvara stridsställningar, säger Jim Bjärnered.

Sommarkurs för ungdomar

Parallellt med den förberedande officerskursen pågår en kurs riktad mot en helt annan målgrupp inne på Uppsala garnison. Här genomför försvarsorganisationen Flygvapenfrivilliga istället en sommarkurs för ungdomar i 16-årsåldern. Drygt 70 ungdomar har valt att spendera två veckor i gröna kläder och testa på hur det är att jobba inom Försvarsmakten. De får bland annat lära sig grunderna i hur man marscherar (exercis), hur man lever i fält och arbetar i grupp.  

– Det har varit lite mer städning än vad jag trodde, men varje dag är väldigt spännande, säger Lovisa Stavenfors, i samband med att de övar förläggningstjänst på utbildningens fjärde dag.

Intresset har varit stort för årets sommarkurs då man hade närmare 270 sökande till cirka 70 platser.

– Det är väldigt roligt att så många är intresserade. Vi vill ge dem en bra bild av Flygvapnet och Försvarsmakten. Det ska vara en kul och spännande upplevelse där man får lära sig massor med nya saker, säger Christer Andersson, kurschef.

Sommarkursen anordnas årligen och genomförs av försvarsorganisationen Flygvapenfrivilliga med stöd av Luftstridsskolan.