Han styr ögat i skyn

Att vara pilot för det så kallade TUAV-systemet (Tactical Unmanned Aerial Vehicle) är att kunna vara en avgörande del för en lyckad insats. Ett arbete som kräver flexibilitet, fokus och att kunna se och förstå omgivningen. Det är något som lockar Gustaf till jobbet varje dag.

Gustaf är pilot på det taktiska UAV-systemet (TUAV). Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
TUAV-systemet skjuts upp via en startramp och kan flygas på en höjd av cirka 5000 meter. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

Marktruppers informationsinhämtning i okända miljöer är ett riskfyllt moment och det är här fjärrstyrda flygande farkoster kommer till sin rätt. I Försvarsmakten finns det olika system som bidrar med denna förmåga: Det taktiska UAV-systemet (TUAV) och det stridstekniska UAV-systemet (SUAV), båda viktiga tillgångar för Försvarsmakten.

TUAV-systemet har sin hemmabas på 32:a underrättelsebataljon på K 3 i Karlsborg och är en resurs för hela Försvarsmakten. Systemet består av en fjärrstyrd luftfarkost och i en markkontrollstation finns en pilot som styr farkosten och en sensoroperatör som styr kameran på farkosten. Systemet har tidigare använts i internationella insatser och har nu återvänt till Karlsborg för att till största del användas i nationella insatser.

Flygintresset ledde till TUAV

Vägen till pilot för TUAV är en anställning som sensoroperatör och efter genomförda flygtester genomför man en pilotutbildning. Att vara farkostens pilot i TUAV-systemet är ett viktigt arbete som gör att man kan bidra med värdefull information till kommande eller pågående insatser. Det kräver också att man kan vara flexibel och ha ett öga för det som händer i omgivningen. Gustaf jobbar som pilot på TUAV och för honom var vägen mot pilotyrket ganska naturlig då flygintresset mer eller mindre alltid har funnits där.

– Jag tog flygcertifikat under gymnasiet och har alltid haft ett flygintresse. Innan jag blev pilot jobbade jag som sensoroperatör som är den person jag jobbar allra närmast med och som styr kameran på farkosten. Men jobbet handlar inte bara om att flyga. Varje dag är det en blandning av det och andra vanliga soldatuppgifter.  

En unik tjänst i en unik miljö

Systemet som sådant är unikt och medan farkosten är i luften befinner sig piloten och sensoroperatören i en markkontrollstation där de styr både farkosten och kameran som sitter på den. I realtid ser de bilder över de områden systemet flyger över. Denna information bearbetas sedan till underrättelser som är underlag för högre chef i sitt beslutsfattande. Den information som inhämtas kan vara av största vikt.

– Det är definitivt en speciell känsla att göra något unikt och det finns ett stort intresse för det vi gör. Tack vare systemet har vi kunnat stödja insatser och ytterst hjälpa befolkningen i insatsområdet, säger Gustaf.

Viktigt att förstå världen utanför

För Gustaf lockade också K 3 som regemente.

– Vi gör många intressanta saker. Det är både högvakt, internationella insatser och vi är beredda att göra räddningsinsatser på hemmaplan. Jag gillar den blandningen. Det är en stor variation av vad som händer hela tiden. Dessutom uppskattar jag mina kollegor! Vi har väldigt roligt ihop och det är också viktigt.

Som pilot på TUAV tror Gustaf att det är viktigt att vara flexibel, vara bra på att samarbeta med andra och att ha en förmåga att kunna förstå världen runt omkring, trots att man sitter inne i en kontrollstation.

– Det är ju också det som är så häftigt, att veta att jag kan sitta här i kontrollstationen, samtidigt som flygplanet är någon annanstans. 

 Vill du bli Gustafs kollega? Nu söker TUAV-pluton fler piloter. Läs mer här