Västra militärregionen har övat totalförsvar med sju myndigheter

Under två intensiva dagar har staben vid Västra militärregionen övat totalförsvar tillsammans med sju myndigheter. Totalförsvar är all den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig och består av militärt försvar och civilt försvar. I övningen ingick Västra militärregionen, länsstyrelserna i Västra Götalands, Hallands, Örebro och Värmlands län, Polisregion Väst, Polisregion Bergslagen samt Trafikverket Väst.

Under övningsscenariot med höjd beredskap är samverkan mellan militär och civil personal mycket viktig. Carin Nero och Olivia Johnson, samverkanspersoner från länsstyrelsen Västra Götaland respektive Halland, diskuterar läget med samverkansofficerarna Anders Ohlsson och Ulf Wolgast från Västra militärregionen. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Några av deltagarna i övningen: Olof Ekman Myndigheten för samhällsskydd och beredskap operativa avdelningen, Anders Kallin Högkvarteret ledningsstaben, Peter Hederstedt chefen för Västra militärregionen (MR V), central övningsledare Mikael Sundving MRV, Kalle Andersson Pantzare Trafikverket region väst. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Det är första gången staben för Västra militärregionen övar tillsammans med de fyra länsstyrelserna, två polisregionerna och Trafikverket väst.

– Det har varit en mycket givande gemensam övning som har präglats av vilja, ambition och ett ”will do mind set” av alla inblandade myndigheter. För vår del kan jag säga att vi dragit en mängd erfarenheter och tagit ett "stort mentalt kliv" framåt. Vi vågade gemensamt spänna bågen och genomföra övningen, även fast alla har mycket att göra, och mellan oss kunna visa på våra brister. Det lönade sig och nu ska vi gemensamt utvärdera för att utvecklas tillsammans, säger Peter Hederstedt, chef för Västra militärregionen.

380 deltagare totalt

Övningen, där totalt cirka 380 personer deltar, genomförs för att myndigheterna gemensamt ska inrikta och samordna information och kommunikation mellan sig. Det sker exempelvis genom lägesbilder och rapporteringar för att uppnå en samlad lägesbild och att utifrån den göra prioriteringar av verksamhet och tolkning av skeendet. Ett annat mål är att öva förmågan att kommunicera internt och externt vid störda förhållanden.

Övningen, Regionala ledningsträningsövningen 2019, har som mål att vara en utbildande och lärande övning som ska ge personalen vid de deltagande myndigheterna värdefulla erfarenheter inför den förestående Totalförsvarsövningen 2020. Övningen genomförs med utgångspunkt i den politiska viljan och inriktningen mot ett starkare totalförsvar.

Gråzon till höjd beredskap

Under övningen utspelar sig ett scenario som omfattar en krisnivå från gråzon till höjd beredskap (skärpt) i delar av Sverige. Regeringen kan besluta om höjd beredskap som ett sätt att förbereda samhället för att kunna möta angrepp utifrån. Vid höjd beredskap kan ett antal så kallade fullmaktslagar träda i kraft och myndigheterna kan behöva besluta om till exempel ransonering om det råder brist på någon vara. I övningen får aktörerna i uppgift att hantera olika situationer gemensamt som ska leda till att skydda samhällsviktiga funktioner, värna civilbefolkningen samt att lämna stöd till Försvarsmakten vid höjd beredskap.

Lyfta de civila perspektiven

Vid staben för Västra militärregionen har två samverkanspersoner från länsstyrelsen Västra Götaland respektive Halland funnits på plats under övningen.

– Det är väldigt givande att vara här. Utifrån vår roll kan vi lyfta de civila intressena och bereda särskilda uppgifter tillsammans med den militära personalen på plats, säger Olivia Johnson från länsstyrelsen Halland.

– Vi har också möjlighet att tolka information som ska delas med länsstyrelsen och underlätta formuleringar, eftersom vi tillhör olika organisationer använder vi olika uttryck, tillägger Carin Nero från länsstyrelsen Västra Götaland.

Chefer på ledningsnivå

Ett antal spelgrupper med representanter från olika myndigheter ingår, som spelar in olika händelser. Respektive myndighet övar ifrån egen stabsplats och deltar gör chefer på ledningsnivå samt sakkunniga inom olika verksamhetsområden.