Planering för Totalförsvarsövning 2020

För första gången på 30 år ska totalförsvaret övas. Nyligen var 200 personer från över 60 organisationer, näringsliv och myndigheter samlade för att planera övningen som nu börjar ta form.

– Det är viktigt att ha dialog annars går det inte att planera en sådan här stor övning, säger Anna Karphammar, projektledare på MSB. Foto: Stina Wessling/MSB
– Vi börjar bli klara med vilka aktörer som deltar i vilka aktiviteter, säger Mikael Johnsson, Försvarsmakten. Foto: Eva Pia Sandstedt/Försvarsmakten

Totalförsvaret består av det civila och militära försvaret tillsammans. Regeringen har beslutat att totalförsvaret ska stärkas och som ett led i det planeras nu Totalförsvarsövning 2020.

– Det känns bra efter de här planeringsdagarna, säger Anna Karphammar som är MSB:s projektledare för övningen. Det är viktigt att ha dialog annars går det inte att planera en sådan här stor övning. Det ger också energi att som här arbeta och utveckla de olika delarna tillsammans, inte bara stämma av och ge varandra information.

Totalförsvarsövningen består av fyra olika aktiviteter som genomförs under 2020. Det som ska övas är bland annat samverkan och ledning mellan centrala, regionala och lokala aktörer. I övningen ingår också att prioritera och fördela resurser, kommunicera samordnad information till allmänheten och att konkret pröva försörjningskedjor mellan de olika aktörerna.

– Det här är en övning vi skapar tillsammans, påpekar Anna Karphammar. MSB och Försvarsmakten kan inte ensamma leverera en färdig övning. Men med den samlade totalförsvarskompetens som fanns på konferensen har vi kommit långt.

Deltagarna i planeringkonferensen visste inte var konferensen skulle vara, de fick lämna in sina mobiler, plattor och smarta klockor och området var också avspärrat.

– Vi ville skapa en miljö där vi hade möjlighet att diskutera sådant som det är sekretess på, säger Mikael Johnsson som är Försvarsmaktens projektledare. Alla aktörer kanske inte är vana att tänka i sekretesstermer. Därför avslöjade vi inte exakta tider och plats i förväg, vi var noga med att hålla kontroll på vilka som var där och vi stängde av elektroniken under hela konferensen. Det här sättet att arbeta blir också en del av övningen.

Planeringskonferensen pågick under tre dagar men var lagd så att alla inte deltog hela tiden.

– Vi kom långt, konstaterar Mikael Johnsson. Vi börjar bli klara med vilka aktörer som deltar i vilka aktiviteter, vi vet vilka målen är och det börjar också klarna vilka de konkreta momenten är i varje aktivitet. Det känns bra eftersom övningens start faktiskt närmar sig. Redan i november i år inleds en av aktiviteterna och övningen pågår sedan under hela 2020.