Doris – landskapsingenjören som sadlar om till präst

Den 9 juni prästvigs Doris Danielsson vid Skara domkyrka. Hon kommer även att tillträda som fältpastor för 38:e hemvärnsbataljonen. En av hennes viktigaste uppgift i den nya rollen blir att ha samtal med soldaterna i olika frågor.

Doris Danielsson, blivande fältpastor för 38:e hemvärnsbataljonen. Foto: Jessica Dahlberg

Inom Hemvärnet märker Doris tydligt av de existentiella frågorna. Under hemvärnsövningar sitter hon ofta och samtalar med soldaterna.

– Det är väldigt mycket sådana frågor. Det är tydligare när du är i grönkläder, än när du är ute i samhället. De senaste dagarna har jag haft mycket diskussioner kring liv och död. Man börjar tänka: Jag kan råka illa ut, vad händer? Min kompis kan råka illa ut, vad händer? Jag ser att fältpastorn har en väldigt stor del i det som kyrkan kallar själasörjare. Alltså helt enkelt, vara beredd att prata om de existentiella frågorna. Jag tror inte folk tänker på att de blir så verkliga.

Sätta ord på tankar och känslor

När Doris samtalar med soldaterna försöker hon vägleda dem, så att de kan sätta ord på sina tankar och känslor.

– Det handlar väldigt mycket om att vara närvarande, och läsa av den andre. Fokus är egentligen inte på vad personen säger, utan på vad den visar. Sedan finns det, det man kallar för en cirkel. Man börjar med, vad är problemet? Och försöka tolka ut vad det är.

När soldaten har beskrivit problemet fortsätter Doris att fråga: Vad kan du göra för att förändra situationen? För att få personen att själv hitta en lösning.

Började studera teologi

Doris är utbildad landskapsingenjör och har arbetat som trädgårdslärare och markbyggnadslärare på en gymnasieskola. Det var efter att hon drabbats av en utmattning som hon började tänka om.

– Om jag hade varit kvar vid min tidigare arbetsplats, så hade jag blivit sjuk igen. Jag funderade på vad jag skulle göra. En vän till mig föreslog att jag skulle läsa Svenska kyrkans grundkurs. Jag tänkte att jag sedan kunde söka jobbet som kyrkogårdschef, eftersom jag har samma utbildning. Men så blev det inte, jag började läsa teologi istället.

Fyra och ett halvt års universitetsstudier

Efter drygt ett år påbörjade Doris sina studier i teologi vid Göteborgs universitet. Innan hon fick starta genomgick hon en lämplighetsprövning, där hon fick berätta sitt livs historia och svara på frågor. Ända sedan hon sökte utbildningen 2013 har hon varit under ständig granskning. För att bli präst läser man fyra och ett halvt år, samt ett kompletterande år som Svenska kyrkan står för.

– Jag håller nu på med det sista slutåret. Det är då vi gör allt det här praktiska hantverket som präst. Alltså döpa, begrava, viga och fira högmässa, berättar Doris.

När studierna är avslutade och Doris blivit prästvigd kommer hon att arbeta vid Sävare församling, som är beläget öster om Lidköping.

– Första året kommer jag att ha en pastorsadjunkttjänst och ingå i ett arbetslag. Jag har sedan tidigare arbetat två somrar i församlingen som tjänstebiträde, så jag känner till församlingen väl. Under de somrarna arbetade jag bland annat med att arrangera allmänna gudstjänster, föräldra-barn gudstjänster och sommarmusik.

Lång erfarenhet av Hemvärnet

Doris började engagerad sig i Hemvärnet när hon var cirka 30 år. Det var en före detta klassföreståndare, aktiv i Röda Korset, som ringde runt och värvade medlemmar.

– Jag råkade nämna att jag träffat en hemvärnssjukvårdare som hörde till Röda Korset. Hon tyckte att jag skulle följa med och testa på en utbildning och på den vägen är det.

Doris första befattning inom Hemvärnet var som mening sjukvårdare. Därefter var hon sjukvårdsgruppchef från 1998 fram till 2009, därifrån har hon varit sjukvårdsbefäl. Inom kort kommer hon troligen byta befattning till fältpastor. Eftersom den tidigare bataljonspastorn vid 38:e hemvärnsbataljonen har sagt upp sig, får Doris möjlighet att fortsätta vid den bataljon hon alltid har tillhört.

– Det känns bra att jag får vara kvar där jag känner gubbarna, säger Doris och skrattar.