Tillsammans för ett starkare försvar

Northern Wind 2019 är över, nära två veckor av intensiv övningsverksamhet i ett stort övningsområde i östra Norrbotten.
– Jag hade förhoppningar om att vi skulle genomföra en bra övning. Resultatet är bättre. Framför allt tänker jag då på att vi tillsammans med fyra andra nationer har lyckats att öva arméstridskrafter i ett realistiskt scenario, sa övningsledaren, överste Stefan Smedman.

Northern Wind 2019 är över, nära två veckor av intensiv övningsverksamhet i ett stort övningsområde i östra Norrbotten. Här syns svenska enheter på väg att fylla upp drivmedel under återhämtningsfasen. Foto: Jesper Sundstrom/Swedish Armed Forces
Soldater ur den finska bataljonsstridsgrupp som ingått i den svenska brigaden under Northern Wind. Foto: Viktoria Szakacs/Swedish Armed Forces
Övningsledaren, överste Stefan Smedman. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Norska soldater ur Telemarksbataljonen. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Den svenske brigadchefen, överste Mats Ludvig. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
”Vi sitter ihop med våra partners Finland och Norge, och har ett mycket bra samarbete med britter och amerikanare, och det sänder mycket viktiga signaler”, sa överbefälhavaren Micael Bydén när han besökte övningen. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Soldat ur 32:a underrättelsebataljonen från Livregementets husarer. Foto: Robin Kruger/Försvarsmakten
Norska brigadens front vid brofästet i Svartbyn utanför Överkalix. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Båda sidorna blir starkare när vi delar kunskap med varandra. När vi övar tillsammans så upptäcker vi en del grejer som svenskarna gör som vi också borde göra. Och det är säkert så för svenskarna också,” sa finske Jerry Nenola, värnpliktig från Björneborgs Brigad. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Norsk och amerikansk soldat i samverkan under Northern Wind 2019. Foto: Nghia Tran/US Marines
Brittiska marinkårssoldater under Northern Wind 2019. Foto: Royal Marines
Brigadgeneral Lars Lervik, chef för den norska Brigad nord. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Överbefälhavaren, general Micael Bydén, besökte övningen under tisdagen den 26 mars, här skriver han i kondoleansboken. ”Det är alltid lika svårt, det är alltid lika sorgligt, det är alltid lika oförklarligt när vi hamnar i en situation där vi förlorar personal”. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten

En övning med 10 000 deltagare, en omfattning som vi inte har sett på många, många år. En övning med stort internationellt deltagande där vi fick en motståndare som var väl kvalificerad och som också har avancerade målsättningar med sin medverkan. Dessutom i ett område i norr som är strategiskt mycket viktigt för Sverige.

Lärdomar och utmaningar

Den svenska brigaden har under övningen varit förstärkt med en finsk bataljonsstridsgrupp, ett viktigt steg i utvecklingen av det svensk-finska samarbetet.
– Det är lätt att samarbete med finska soldater och officerare, jag skulle vilja säga att vi har någon typ av historiska band till varandra som gör att det känns bra att arbeta ihop. Visst har vi fortfarande en del utmaningar, våra system är ännu inte helt kompatibla men övningen är definitivt ett steg i rätt riktning. Vi blir starkare och vi har lärt oss vad vi behöver träna på för att blir ännu starkare, sa den svenske brigadchefen, överste Mats Ludvig.
Motståndarsidans brigadchef Lars Lervik är också mycket nöjd med övningen:
– Det har varit en mycket bra övning för oss, vi har fått vi öva i ett område som vi aldrig tidigare varit i, bara det är en stor utmaning. Att vi dessutom har haft brittiska och amerikanska förband som ingått i vår brigad har också varit mycket lärorikt, sa brigadgeneral Lervik.

Vinnarinstinkt

Övningsledaren Stefan Smedman summerar övningen:
– Jag hade förhoppningar om att vi skulle genomföra en bra övning. Resultatet är bättre. Själva övningen har varit mycket lyckad. Framför allt tänker jag då på att vi tillsammans med fyra andra nationer har lyckats att öva arméstridskrafter i ett scenario som påminner om väpnad strid. Att öva tillsammans med andra är den bästa lösningen för att bygga starkare försvarsförmåga.

– Sedan är det också så att det finns vinnare och förlorare på slagfältet. Och det tycker jag är bra för det bygger vinnaranda och vinnarinstinkt. Att man verkligen vill bli bättre. Det är därför man kan vara sur när man får lite stryk, men det gäller bara för just den dagen. Den där vinnarinstinkten är bara positiv.

In i kaklet

– Jag vill också sända ett stort tack till lokalbefolkningen här uppe. Vi rullar in med 10 000 deltagare och tusentals fordon och det är definitivt något som inte passerar förbi obemärkt. Trots detta har lokalbefolkningen varit mycket tillmötesgående och förstående under hela övningen. Avslutningsvis är det nu viktigt att vi fortsätter in i kaklet, tills all personal och materiel är hemma. Övningen är inte slut förrän alla är tillbaka på sina hemmaförband, avslutade överste Smedman.

Tragisk olycka
Under natten mot måndagen den 25 mars inträffade det värsta tänkbara, en kamrat och medarbetare fick sätta livet till i en tragisk olycka.
– Det har varit några mycket tunga dagar och våra tankar går till den omkomna soldatens familj, vänner samt kamrater och kollegor vid förbandet, sa övningsledaren, överste Stefan Smedman.

Arméövning 2019

Arméövning 2019 - Northern Wind genomförs i östra Norrbotten i mars 2019.

Huvuddelen av övningen, det så kallade förbandsskedet, pågår 18-27 mars. Förbandsskedet föregås av förberedelser och transporter till övningsområdet.

Under förberedelserna genomför de deltagande förbanden vinterutbildning, sambandsövning och brigadunderstödsövning. Efter den 27 mars sker avveckling, vård och återtransport.

Övningen har cirka 10 000 deltagare från Sverige, Finland, Norge, Storbritannien och USA.

Kontakt: info-i19@mil.se