Bekämpningskedjan övas under brigadens vingar

Bekämpningskedjan för artilleri och granatkastare inom brigaden är det som framförallt övas under den brigadunderstödsövning som just nu pågår i Boden. Artilleriregementet, A 9, är funktionsansvariga för indirekt bekämpning och står därmed för värdskapet där uppemot 500 deltagare övas.

Markstridsskolan, MSS, med senaste tillskottet – granatkastarpansarbandvagn 90. I Boden för att bland annat testas i vinterklimat.
Markstridsskolan, MSS, med senaste tillskottet – granatkastarpansarbandvagn 90. I Boden för att bland annat testas i vinterklimat.
Markstridsskolan med senaste tillskottet – granatkastarpansarbandvagn 90. I Boden för att bland annat att testas i vinterklimat. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Bekämpningschef, Thomas Bjerregaard, längst till vänster i bild tillhör 3.e brigadstaben är högre taktisk chef under övningen.
Bekämpningschef, Thomas Bjerregaard, längst till höger i bild tillhör tredje brigadstaben som är högre taktisk chef under övningen. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Ledningsregementet stöttar 3:e brigadstaben under upprättandet av främre ledningsplats inför övningen.
Ledningsregementet stöttar tredje brigadstaben under upprättandet av främre ledningsplats. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Artilleriregementet är funktionsansvariga för funktionen indirekt bekämpning och är därmed ansvariga för övningen. På bilden syns en vintermaskerad artilleripjäs.
Artilleriregementet är funktionsansvariga för funktionen indirekt bekämpning och är därmed ansvariga för övningen. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Pjäserna riktas in i samband med att grupperingsplats övas.
På plats i Boden och övningen är bland annat Amfibieregementet. På bilden syns delar ur förbandet öva på grupperingsplats av granatkastare. Här riktas granatkastaren in. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Del ur Archerbesättningen vid ett av pjäskompanierna på Artilleriregementet, A 9.
Del ur Archerbesättningen vid ett av pjäskompanierna på Artilleriregementet. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten

Övningen pågår under en vecka och är en del i förberedelserna för arméövningen Northern Wind som inleds i mitten av mars. Deltagarna i Brigadunderstödsövningen kommer från Artilleriregementet, Livgardet, Norrbottens regemente, Livregementets husarer, Södra skånska regementet, Amfibieregementet, Gotlands regemente och Markstridsskolan. Syftet med övningen är att öka arméns förmåga att leda, samordna och verka med brigadens sensorer och skjutande system i vinterklimat. Under övningen övas brigadens understöd i form av indirekt bekämpning där tredje brigaden är den högre taktiska nivån som ger order till förbanden.

– Vi är med och skapar det taktiska scenariot så att de som övar ute på fältet arbetar på rätt sätt med rätt radionät, rätt ordertabulatur och med rätt chefer. Scenariot blir då så likt en skarp situation som möjligt, berättar Thomas Bjerregaard, bekämpningschef vid tredje brigadstaben.

Övningen i sig är viktig då den samtränar alla delar som ingår i den indirekta bekämpningen i en brigad, från eldledare som upptäcker mål i terrängen, via beslut om eldtillstånd i staber till att artilleri eller granatkastare öppnar eld.
– En brigadunderstödsövning har en omfattande säkerhetsorganisation för att genomföra skarpskjutning med artilleri och granatkastare inom avgränsade riskområden, en del av deras viktiga arbete är att kommunicera detta till deltagande förband och allmänheten. Övningens olika stridsmoment med skarp ammunition ger deltagande förband en möjlighet att träna på metoder, stridsteknik och ledning med inslag av snö, kyla och mörker, berättar övningsledaren Stefan Svensson.

Försvårande inslag

Normalt sett är februari en kall månad i Norrbotten och Boden. I skrivande stund är vädret dock oerhört varierande med minusgrader ena dagen – till flera plusgrader en annan. Något som givetvis kan ställa till med bekymmer för övningsverksamheten.
– Vinterklimatet med inslag av överraskande väderomslag mellan kyla, blida och snöstorm är alltid en utmaning att hantera för truppförande chefer och övningsorganisation. Fordon och personal som rör sig in och ut från skjutfältet under skarpskjutningar är också en utmaning att hantera och ha koll på, avslutar övningsledare Stefan Svensson.