ÖB:s syn på läget halvvägs in i försvarsbeslutet

Halvvägs in i försvarsbeslutet 2015 pratade ÖB Micael Bydén och generaldirektör Peter Sandwall om läget i Försvarsmakten på seminariet som Folk och Försvar arrangerade under fredagen.

ÖB och GD på Folk och Försvars seminarie
ÖB och GD på Folk och Försvars seminarie
ÖB Micael Bydén och GD Peter Sandwall pratade om Försvarsmakten halvvägs in i försvarsbeslut 2015. Foto: Försvarsmakten

– Vi är nu halvvägs in i försvarsbeslutsperioden. Och 2018 ut att bli ännu ett bra år vad gäller verksamhet och ekonomi. Krigsdugligheten har ökat och personalen gör ett fantastiskt bra jobb. Samarbetena med andra nationer och organisationer har fördjupats. Och vi har tillsammans med MSB jobbat för att ta fram förutsättningar för ett totalförsvar, sa Micael Bydén.

Han konstaterade också att en mängd undersökningar visar på ett stigande förtroende för Försvarsmakten ute i samhället.

Långsiktigheten saknas

Men överbefälhavaren höll också upp ett varningen finger. Utvecklingen av Försvarsmaktens förmågor kommer att avstanna och vika efter 2020 med nuvarande ekonomiska ramar. Ambitionen och viljan att stärka svenskt försvar från politiskt håll finns där. Men för att få en stabilare planering krävs det regeringsbeslut som följer en långsiktig inriktning som medger större flexibilitet och handlingsutrymme.

– För att säkra förmågeutvecklingen under nuvarande försvarsbeslutsperiod har vi hemställt till regeringen om utökade anslag på tre miljarder kronor från och med 2019, ytterligare två miljarder kronor från och med 2020 och fem miljarder från 2021 för att motverka en förmågenedgång och ta ett första steg i en fortsatt utveckling. Men eftersom det formella beskedet om Försvarsmaktens ekonomiska ramar för 2019 dröjer försvårar det avsevärt vårt planeringsläge.

ÖB betonade att Försvarsmakten har stort behov av omsättning av materiel, en del materiel är från 70- och 80-talet. Vidare kräver den militärtekniska utvecklingen nya förmågor som inte krävts eller funnits tidigare. I kombination med en fortsatt minskad köpkraft på grund av kostnadsutveckling och otillräcklig priskompensation kan det tvinga Försvarsmakten att senarelägga, nedprioritera och sänka ambitionen i övningar, projekt och investeringar.
– Vi har en stor ryggsäck av inköpsbehov.

Peter Sandwall underströk att planeringsläget är bekymmersamt.
– Vi måste utgå från att det inte kommer tillskott i vår planering för kommande år. Och det får effekter som reducerad övningsverksamhet, minskad flygtid och gångtid för fordon. Avsaknad av långsiktighet sätter käppar i hjulet för planeringen.

ÖB:s syn på läget kunde sammanfattas i tre budskap. Säkerhetsläget i norra Europa går i fel riktning. En stabil och trygg personalförsörjning är fundamental. Det krävs långsiktiga politiska beslut som skapar en trygg förmågeutveckling.
– Vi står inför en rad olika utmaningar inför framtiden– men vi gör allt vad vi kan med det vi har.