Övar försvar av norrlandsterräng

Morgonen gryr och vinden ruskar i tältduken. Runt omkring står flera kamouflerade lastbilar som bär arbetsutrymmen för tredje brigadstaben. Stämningen är laddad och det sprakar högtalaren: ”Viktor Ivar uppfattat, påbörjar vägförstöring”. Sverige är sedan någon dag i krig och brigaden ska avvärja det fientliga anfallet.

 Ställföreträdande brigadchef, överstelöjtnant Tommy Sjödén, till vänster, i samtal med stabschefen, överstelöjtnant Jan Lundberg.
 Ställföreträdande brigadchef, överstelöjtnant Tommy Sjödén, till vänster, i samtal med stabschefen, överstelöjtnant Jan Lundberg.
Ställföreträdande brigadchef, överstelöjtnant Tommy Sjödén, till vänster, i samtal med stabschefen, överstelöjtnant Jan Lundberg. Foto: Johannes Tolf/Försvarsmakten
Under övningen har brigadstaben omgrupperats till flera olika platser i övningsområdet i Enköpingstrakten. I förgrunden sitter några soldater och äter lunch.
Under övningen har brigadstaben omgrupperats till flera olika platser i övningsområdet i Enköpingstrakten. I förgrunden sitter några soldater och äter lunch. Foto: Johannes Tolf/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Jan Lundberg tog över som stabschef i tredje brigadstaben under sommaren 2018.
Överstelöjtnant Jan Lundberg tog över som stabschefvid tredje brigadstaben under sommaren 2018. Foto: Johannes Tolf/Försvarsmakten

– Nu är övningen i full gång och vi gör allt för att försvara landet, säger överstelöjtnant Jan Lundberg som i somras tillträdde som stabschef vid tredje bigadstaben.

En fiende framrycker genom de norrländska skogarna och de två svenska brigaderna slår tillbaka. Det är scenariot för Arméns stabs- och sambandsövning, ASSÖ 18.

Jan Lundberg tittar fokuserat på kartan som visar såväl egna som fientliga trupprörelser. Vid hans sida sitter flertalet kollegor som med sina respektive fokusområden kommer med inspel på hur läget ser ut för de olika förbanden i brigaden.
– Vi övar brigadstabens förmåga att leda underställda förband i fältmässiga och realistiska miljöer. Vi omgrupperar staben till flera olika platser under de dagar som övningen pågår, berättar Lundberg samtidigt som han greppar automatkarbinen och skyddsmasken för att förflytta sig till chefsgruppens arbetsutrymme.

Hårda strider

Även om de spelade striderna pågår norr om Luleå mot gränsen till Finland sker övningen på plats vid Ledningsregementet i Enköping.
Scenariot är att en fingerad nation har attackerat Norrbotten. Hårda strider utspelar sig samtidigt som brigaden måste förhålla sig till bland annat flyktingströmmar.
– Vi övar på samma scenario som kommer att användas under Arméövning 2019 i Norrbotten.

Åter igen ljuder högtalaren i stabsutrymmet. Nu begärs eldtillstånd med brigadens artilleri.

Realistiskt händelseförlopp

Fokus för övningen läggs på taktik och krigskonst, och för att skapa ett realistiskt händelseförlopp agerar andra förband i Försvarsmakten spelgrupper. Bland annat deltar armétaktisk stab, flygtaktisk stab, andra brigadstaben, regionala staben ur Norra militärregionen och enheter som står för logistik, telekrig, underrättelsetjänst, artilleri och mekaniserat skytte.
– När övningen är slut ska vi ha övat på att slå en framryckande motståndare samtidigt som vi samordnar logistik, sjukvård och underrättelse med mera, avslutar stabschefen Jan Lundberg.

Övningen pågår mellan 17 och 27 september.