Så farlig är en handgranat

Demonstrationssprängning under Swedec EOD Exercise 2018

Under sista dagen av övningen Swedec EOD Exercise genomförde Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum en demonstrationssprängning av en handgranat. Målet var att visa hur farligt det är med explosiva ämnen samt visa vilka skador en handgranatsexplosion kan orsaka på barn och vuxna. Lokal- och riksmedia bjöds in för att ta del av demonstrationen.

SWEDEC genomför pressvisning av vad som händer när handgranat används som vapen mot oskyddade civila. Visningen hölls i samband med Övning SEE18 med anledning av den ökade mängden våld med handgranater i civilsamhället.
SWEDEC genomför pressvisning av vad som händer när handgranat används som vapen mot oskyddade civila. Visningen hölls i samband med Övning SEE18 med anledning av den ökade mängden våld med handgranater i civilsamhället.
Jan-Olof Svärd, kirurg i Försvarsmakten markerar med träpinnar där dockorna fått splitterträffar. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
SWEDEC genomför pressvisning av vad som händer när handgranat används som vapen mot oskyddade civila. Visningen hölls i samband med Övning SEE18 med anledning av den ökade mängden våld med handgranater i civilsamhället.
Den påhittade familjen sitter till bords för att äta lunch. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
Demonstrationssprängning handgranat vid övning SEE-18. SWEDEC.
Inbjuden press och besökare visas till säker plats inför demonstrationssprängningen. Huset, där den påhittade familjen bor, syns i bakgrunden. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
Demonstrationssprängning handgranat vid övning SEE-18. SWEDEC. Bebisdocka i gummi.
Bebisen, som i det här fallet är en docka, skulle inte ha klarat sig. En handgranat är väldigt farlig. Foto: Richard Törnhjelm/Försvarsmakten

I ett hem en solig dag i maj ska en familj precis äta lunch. Det är en pappa, en gravid mamma och deras två barn. Scenariot är iscensatt och familjen är skyltdockor.

Öka medvetenheten i Sverige

— Hotbilden i det svenska samhället har under kort tid förändrats. Sverige är överrepresenterat i Europa när det gäller handgranater i samhället, berättar major Jimmy Nilsson för inbjuden press i bussen ut till Hamnaryd, platsen där handgranaten ska sprängas.

— Swedec vill som totalförsvars- och kompetenscentrum vara proaktiva och visa hur farlig en handgranat är. Vi vill öka medvetenheten bland allmänheten och tala om hur man gör om man skulle komma i kontakt med en handgranat eller något annat som ser misstänkt ut, säger Jimmy Nilsson och fortsätter: 

— Hemgjorda bomber och fyrverkeripjäser så kallade bangers till exempel, som förekommer i vårt samhälle och utgör ett hot mot vår trygghet och i förlängningen ett hot mot vår demokrati.

— Ser du något misstänkt som du tror är en handgranat eller annat explosivt ämne, kontakta alltid polisen förtydligar Jimmy Nilsson.

Samverkan inom totalförsvaret

Flera myndigheter har gett sitt godkännande till Swedecs proaktiva satsning, bland annat Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum (NFC) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Under demonstrationssprängningen deltog experter från Swedec, en kirurg inom Försvarsmakten och en representant från NFC samt några poliser.

Busstransport till demonstrationssprängningen i Hamnaryd.
SEE-18.
I bussen hade major Jimmy Nilsson en dragning för inbjuden press. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten

De var på plats för att svara på frågor - hur gör jag om jag ser något som kan vara en handgranat eller en hemgjord bomb, vilka skador orsakar en explosion av en handgranat och hur gick det för dockfamiljen som blev drabbad?

Lemlästade kroppar i ett förstört hem

Den soliga dagen då en familj precis ska äta lunch tillsammans har på en sekund förbytts till en tragedi. 

— Två personer hade dött omedelbart och två kommer att dö inom högst 30 dagar, förklarar Jan-Olof Svärd, kirurg inom Försvarsmakten. 

— I handgranaten finns småsplitter som tränger in i kroppen, de drar med sig bakterier från kläder och hud som ger svåra skador, förklarar Jan-Olof Svärd.

Höghastighetsfilm ger mervärde

— Demonstrationen hoppas vi får spridning i landet, så att färre händelser med allvarliga skador eller dödlig utgång sker, säger Jimmy Nilsson.

Den proaktiva satsningen har gett mervärde för Swedec och NFC med flera myndigheter med hjälp av höghastighetsfilmningen inne i rummet och all den information som kommer att bearbetas för kunskapsinhämtning. Filmen har även skickats till de journalister från lokal- och riksmedia som deltog. 

— Förhoppningsvis får polisen in tips från allmänheten så att handgranater, bangers och hemgjorda bomber som inte ska vara i vårt civila samhälle kan omhändertas på rätt sätt, avslutar Jimmy Nilsson.

SWEDEC genomför pressvisning av vad som händer när handgranat används som vapen mot oskyddade civila. Visningen hölls i samband med Övning SEE18 med anledning av den ökade mängden våld med handgranater i civilsamhället.
Se hur demonstrationssprängningen gick till. Foto: Richard Törnhjelm, Hampus Hagstedt/Försvarsmakten