Försvarsdag i Eksjö

Varmt välkomna till Försvarsdagen i Eksjö på Ränneslätt lördagen den 19 maj klockan 10.00 till 14.00. Där får du som besökare träffa oss som dagligen arbetar med att göra vårt samhälle tryggare att leva i. Eksjö hemvärnsmusikkår och chefen för Göta ingenjörregemente inviger dagen klockan 10.00.

Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Karta över området. Foto: Ing 2/Försvarsmakten

Utställningsområde

I de olika utställningsområdena kan du som besökare träffa personal från Försvarsmakten och bland annat prova på delar av dess utrustning. På utställningsområdet går det också att se en fordonspark, brosystem, system för rekognosering och ledning, hundar och ammunitions- och minröjningsmateriel.

Under olika förevisningar visas hur försvaret löser uppgifter såväl nationellt som internationellt. Exempelvis fältarbete med broläggare, ledning, rekognosering, fältarbetsunderrättelse, avancerat sök, ammunitions- och minröjning och fördröjande fältarbeten.

Förtäring i form av kaffe, kaka och lättare lunch kommer att finnas att köpa på området.

Informationstorg

Det kommer att finnas ett informationstorg med personal dit du kan vända dig om du har frågor kring exempelvis militär grundutbildning, officersutbildning, totalförsvarsplikten eller hur det är att arbeta inom Försvarsmakten. På samma plats kan du också delta i en av våra tävlingar.

Polisen

Även personal från Polisen kommer att finnas på plats för att berätta om sina uppgifter och svara på frågor från besökarna.

Hemvärnet på plats

Hemvärnet kommer att finnas på plats med traktorgrävare, motorcyklar, bandvagn, personbil och hundar. Flera frivilligorganisationer kommer också finnas på plats under dagen.

Veteraner hedras

Som en del i den inledande ceremonin kommer veteraner att hedras och klockan 13.00 sker kransnedläggning vid garnisonens gravvård, Sankt Lars Kyrkogård. Veteran och anhörigföreningar medverkar även under resten av dagen.

Veterankväll på Husarmässen

Fredagen den 18 maj klockan 18.30 genomförs en veterankväll. Är du som veteran intresserad av att delta, kontakta då veteransamordnaren Maria Hedbrant på veteransamordnare-ing2@mil.se.

Försvarsdagen i Eksjö som tidigare kallats för Regementets dag har i år utökats med Swedec, Totalförsvarets Ammunitions- och minröjningscentrum och Polisen som presenterar sina verksamheter.