Konsten att ta hand om en skadad sjöman när sjukhuset är långt borta

Den marina miljön innebär utmaningar i förmågan att ta hand om en person som gör sig illa. Ofta är marinens fartyg långt från den svenska kusten och därmed även det svenska sjukvårdsystemet - mår någon ombord dåligt är det svårt att svänga förbi vårdcentralen när man är ute till havs. Hur går man egentligen tillväga för att ta hand om en skadad eller sjuk sjöman när man är långt ute på havet?

Foto: Rebecka Signäs/Försvarsmakten
Foto: Rebecka Signäs/Försvarsmakten
Foto: Tredje helikopterskvadron
Foto: Tredje helikopterskvadron

Utmaningarna i den marina miljön för att ta hand om en skadad person ställer höga krav på personalen i marinen där hjälp ofta är långt borta. För att addera ytterligare en dimension finns det även fartyg som verkar under vattenytan - Försvarsmaktens ubåtar.

För att höja säkerheten till sjöss är all personal noggrant utbildade och övade i hur de ska agera i en nödsituation och ombord finns rökdykare och sjukvårdare. 

De personer som är utbildade till sjukvårdare ombord har ofta en huvudtjänst i form av exempelvis kock eller sambandsofficer men har sjukvård som en uppgift utöver den ordinarie tjänsten. 

Sjukvårdarnas uppgift innebär att i ett initialt skede kunna ta hand om en skadad kamrat ombord. Skulle dock skadorna för besättningsmedlemmen vara av allvarligare karaktär och personen är i behov av att vårdas på sjukhus, kan det vara en fördel att kunna transportera personen från ubåten till ett sjukhus i land. 

Det mest effektiva sättet att transportera personen från ett fartyg till sjöss till ett sjukhus i land är via helikopter. 

Tillsammans mellan vapenslagen

För att man på ett säkert sätt ska kunna transportera en person från en ubåt med en helikopter vid en skarp insats måste man med jämna mellanrum öva förfarandet för att bli riktigt bra på det. Detta övades senast under övningen Swenex där en svensk ubåt övade tillsammans med helikoptrar från Helikopterflottiljen. 

Sjukvårdsövningen börjar med att en besättningsmedlem simulerat skadar sig ombord och sjukvårdspersonalen upprättar snabbt en sjukvårdsplats i mässen på ubåten. Ombord finns all nödvändig utrustning för sjukvårdspersonalen ska kunna börja ta hand om sin skadade kamrat. 

När sjukvårdarna gjort bedömningen att besättningsmedlemmen övningsmässigt är så pass skadad att personen behöver hjälp av en läkare, kontaktas en helikopter för att transportera den skadade till land. 

När besättningen fått besked att en helikopter är på väg förbereder de sig genom att placera den skadade ute på däck för att transporten ska gå så snabbt som möjligt.

"Ubåten, detta är Osprey 55"

När helikopterns besättning fått order om att utföra en medevac, medicinsk evakuering av skadad, beger de sig till den position ubåten angett för transporten.   

När de kommit fram till ubåten ropar befälhavaren ombord på helikoptern till ubåtens befälhavare. 

— Ubåten, detta är Osprey 55, ropar helikopterpiloten Kenny.

Osprey 55 är namnet på den helikopter 14 som övar tillsammans med den svenska ubåten och som ska genomföra transporten av den simulerat skadade. Innan en vinschning kan genomföras är det viktigt att ha kontakt mellan fartyg och helikopter för att genomförandet ska gå så säkert till som möjligt. 

Att vinscha en person från en ubåt är något som kräver stor precision från besättningen i helikoptern. Piloten måste hovra, det vill säga hålla helikoptern stilla i luften, över ubåten för att ytbärgaren på ett säkert sätt ska kunna vinschas till ubåtens skrov. Väl ombord på ubåten är det ytbärgarens uppgift att se till att den skadade besättningsmedlemmen på ett kontrollerat sätt kan hissas upp till helikoptern för avfärd.

Besättningen i helikoptern är, liksom besättningen ombord på ubåten, en sammansvetsad grupp där var och en är tränad och utbildad för sin specifika befattning. Detta innebär en fördel i övningen och den fingerat skadade kommer snabbt upp i helikoptern för avtransport. 

I ett räddningsförfarande vinschar helikoptern först ner läkare och sjukskötare till fartyget för en djupare bedömning av den skadades tillstånd för att sedan kunna fortsätta behandlingen när helikoptern åter är på väg mot ett sjukhus i land.

— Den marina miljön är komplex i det avseende att hjälp kan vara långt borta. Därför är det viktigt att vi genomför denna typ av övningar tillsammans där vi får möjlighet att öva kedjan av sjukvård hela vägen ut. Det gör att vi tillsammans är väldigt duktiga på att ta hand om vår personal om någon skulle göra sig illa, säger Lena Beckman, sjukvårdsansvarig vid Första ubåtsflottiljen.