Swenex 18

Swenex (Swedish Naval Exercise) är marinens största nationella övning som genomförs årligen. 2018 går den på ostkusten från Norrtälje i norr till Ölands södra udde under perioden 21 - 31 maj.

Svenska fartyg och amfibiestridskrafter kommer att öva både i skrägården och ute till sjöss.
Svenska marinen kommer att öva både i skärgården och ute till sjöss under Swenex. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten

Swenex är en nationell övning där försvaret av det egna territoriet och svenska intressen står i fokus. Övningen syftar till att vidmakthålla och utveckla krigsförbandens förmåga till väpnad strid. Övningen ska öka förmågan att genomföra sjöfartsskydd- och kustförsvarsoperationer.

Ungefärligt övningsområde för Swenex 18 rödmarkerat på kartan.
Ungefärligt övningsområde för Swenex 18 rödmarkerat på kartan. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Under en tid har den säkerhetspolitiska situationen i närområdet försämrats vilket gör det än viktigare att marinen kan bidra med stabilitet och säkerhet i och kring Östersjöområdet. Det är också viktigt att samarbetet mellan marinen och andra maritima aktörer fortsätter att utvecklas. Swenex är uppbyggd dels kring inslag av planerade övningsmoment som regleras i ett schema, men också en del med okända uppgifter för de övade.

Övningen inleds med en taktikutvecklings-och utbildningsvecka under vecka 20. Därefter genomförs själva övningen till sjöss på Ostkusten i ett område som sträcker sig från Norrtälje i norr till Ölands södra udde under perioden 21 maj till och med den 31 maj. Totalt kommer cirka 2 000 personer från alla marina förband, Helikopterflottiljen samt stridsplan ur flygvapnet att delta i övningen. Samtidigt med Swenex genomförs Flygvapenövning 18. Det ger marinen och flyget en möjlighet att samöva gemensamma moment, såsom exempelvis samordnad sjömålsstrid mot en angripare.

Efter Swenex avslutats den 31 maj kommer delar ur Hemvärnet fortsätta att öva i trakterna runt Norrtälje.

Information till allmänheten

Med anledning av det försämrade omvärldsläget övar Försvarsmakten nu mer intensivt än på länge i våra skärgårdar och kustområden. Försvarsmakten måste öva dygnet runt och året om på att försvara svenskt territorium och hävda svenska intressen. Övningarna kan innebära såväl buller, svall som annan påverkan på allmänheten.

Under Swenex har båtsäsongen inletts och därför bör du som rör sig till sjöss under övningen läsa den här sidan, som ger goda råd om hur vi tillsammans kan mötas säkert till sjöss. Har du frågor kring övningen under tiden den pågår finns telefonnummer nedan.

Cirka 2000 personer deltar i Swenex 2018.
Cirka 2000 personer deltar i Swenex 2018. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Mediakontakter

Före, Under och efter övningen:

Michaela Linge
Telefon: 0723-86 86 83

Frågor under övningen från allmänheten

För frågor under övningen, 21-31 maj, hänvisas till:
Övningsledning, telefon: 010-823 79 99