Tack för en fantastisk dag!

– ÖB på besök i vintersolen

Övning Vintersol besöktes under torsdagen av överbefälhavaren, general Micael Bydén. Dagen innehöll ett fullspäckat program med besök hos de deltagande förbanden ute i övningsterrängen.
– Tack för en fantastisk dag, jag blir så glad över vad jag ser, jag träffar motiverade soldater och officerare som alla gör ett kanonjobb, sa överbefälhavaren efter rundturen hos förbanden.

ÖB besöker Vintersol 2018, här i samtal med rekryter vid Arméns jägarbataljon. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Första stoppet under rundturen hos de deltagande förbanden var vid Tredje brigadstaben där stridsledaren, major Fredrik Bandh, längst till vänster, redogjorde för läget i striderna i stora drag. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Besök vid 91:a artilleribataljonen, där inledde bataljonschefen, överstelöjtnant Johan Magnusson med en kort genomgång. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Överbefälhavaren i samtal med soldater vid 911:e pjäskompaniet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Besök och samtal med teknisk personal vid pjäskompaniets driftstödsgrupp. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kapten Rasmus Holm, stridsledare på andra jägarskvadronen, berättar om de senaste dygnens genomförda verksamhet och vad som planeras för de kommande dygnen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Besök på Logistikbataljonen, överbefälhavaren tillsammans med bataljonschefen Mattias Söderberg. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
ÖB träffade förrådspersonalen. ”Jag blir så blir jag så glad när jag ser den civila personalen i uniform. Det är en viktig del av hela systemet i allmänhet och den här övningen i synnerhet för att allt ska fungera.” Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
ÖB i samtal med soldater ur den pluton från amerikanska marinkåren som ingår som en del i den mekaniserade bataljonen från I 19. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Överbefälhavaren anlände till Boden på torsdagsmorgonen och möttes av ett härligt vinterväder med 7-8 minusgrader och strålande sol. Dagen inleddes med att de båda regementscheferna, överste Ulf Siverstedt, I 19 och överste Jonas Lotsne, A 9, höll en kort genomgång om övningen. Efter genomgången började rundturen hos de deltagande förbanden. Första stoppet var vid Tredje brigadstaben där stridsledaren, major Fredrik Bandh redogjorde för läget i striderna i stora drag.

Därefter var det dags att besöka 91:a artilleribataljonen, där inledde bataljonschefen, överstelöjtnant Johan Magnusson med en kort genomgång. Efter det fick ÖB träffa och prata med personal vid pjäskompaniet och sensorkompaniet.

På besök i jägarland

Efter lunch transporterades överbefälhavaren och hans följe med helikopter ut till den jägarskvadron som deltar i övningen. Här berättade stridsledaren, kapten Rasmus Holm, om de senaste dygnens genomförda verksamhet och vad som planeras för de kommande dygnen.
– Det är fantastisk vilken förmåga att anpassa sig till den tuffa vintermiljön rekryterna byggt upp under utbildningstiden, jag är mycket imponerad, sa överbefälhavaren.

Efter att han fått en pratstund med jägarrekryterna fortsatte helikopterfärden till 192:a mekaniserade bataljonen där han även fick tillfälle att prata soldater ur den pluton från amerikanska marinkåren som ingår som en del i bataljonen.

Väl förberedda för vinterövning

Programmet fortsatte sedan med besök på logistikbataljonen från Trängregementet i Skövde som var i full färd med att omgruppera efter att de utsatts för indirekt eld. Bataljonschefen, överstelöjtnant Mattias Söderberg berättade kort om verksamheten på bataljonen.
– Vi är mycket nöjda med övningen så här långt, det har varit mycket lärorikt för oss att öva med förbanden här upp i Norrbotten. Jag vill också understryka hur viktigt det var att vi åkte upp under två veckor i februari och genomförde egen vinterutbildning, vi lärde oss otroligt mycket av det, berättar Mattias Söderberg.
– Logistikbataljonen är ett mycket bra exempel på hur man har tagit sig an uppgiften på rätt sätt genom att förbereda sin personal och sina fordon i den här vintermiljön, sa ÖB Micael Bydén under besöket på logistikbataljonen.

Tillsammans

Rundturen hos förbanden avslutades vid Servicecenter i Bodens garnison där överbefälhavaren fick en pratstund med förrådspersonalen från Försvarsmaktens logistik.
– Jag blir så blir jag så glad när jag ser den civila personalen i uniform under övningen. Det är viktigt att de förstår vilken viktig del de är för att det här ska fungera. Deras deltagande är också ett bra exempel på att vi löser uppgifter tillsammans. Tillsammans med andra förband i garnisonen, i hela landet och med förband från andra nationer, avslutade en mycket nöjd överbefälhavare när han lämnade övning Vintersol 2018.

Vintersol 2018

Under perioden 1-28 mars genomförs övning Vintersol i Kirunafjällen samt i Boden med omnejd.

Framförallt ökar den militära verksamheten 13-22 mars då de omkring 1 200 deltagarna kommer att öva på civil mark mellan Boden, Harads och Vidsel samt på Hedenbasen, Degerberget, Kusträsk skjutfält och Bodens södra skjutfält. Under Vintersol kommer soldater och fordon att trafikera vägar samt röra sig i terrängen.

Under Vintersol genomförs krigsförbandsövning vid 91:a artilleribataljonen samt grundläggande krigsförbandsövningar vid 193:e jägarbataljonen och 192:a mekaniserade bataljonen.

I det avslutande förbandsskedet för Vintersol 2018 deltar cirka 1 200 personer från sex svenska förband; Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Trängregementet, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen och Försvarsmaktens logistik. Utöver dessa gästas övningen av en mindre enhet ur den amerikanska marinkåren.