Under perioden 1-28 mars genomförs övning Vintersol i Kirunafjällen samt i Boden med omnejd. Framförallt ökar den militära verksamheten 13-22 mars då de omkring 1 200 deltagarna kommer att öva på civil mark mellan Boden, Harads och Vidsel samt på Hedenbasen, Degerberget, Kusträsk skjutfält och Bodens södra skjutfält. Under Vintersol kommer soldater och fordon att trafikera vägar samt röra sig i terrängen.

För information om övningsområde på civil mark samt artilleriskjutningar, se bifogad karta och information om vägavstängning.

Krigsförbandsövningar

Under Vintersol genomförs krigsförbandsövning vid 91:a artilleribataljonen samt grundläggande krigsförbandsövningar vid 193:e jägarbataljonen och 192:a mekaniserade bataljonen.

91:a artilleribataljonens krigsförbandsövning är ett historiskt avstamp mot framtidens uppbyggnad av Försvarsmaktens krigsförband. Det är första gången en krigsförbandsövning med en hel bataljon genomförs på Artilleriregementet (A 9). I övningen deltar bataljonens samtliga personalkategorier; heltid- och deltidstjänstgörande, inneliggande rekryter samt pliktinkallad personal.

1 200 deltagare från sju förband

I det avslutande förbandsskedet för Vintersol 2018 deltar cirka 1 200 personer från sex svenska förband; Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Trängregementet, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen och Försvarsmaktens logistik. Utöver dessa gästas övningen av en mindre enhet ur den amerikanska marinkåren.

Vinterförmågan i fokus

Förutom möjligheten att öva under vinterförhållanden ges även tillfälle att verka på en stor yta av civil mark vilket ger en extra övningsdimension; att strida i okänd omgivning.

Kontakt Vintersol 2018

Hitta svar på några av de vanligaste frågorna här: Frågor och svar om övning Vintersol 2018

Frågor om avstängningen av Mockträskvägen?
0921-34 83 77 (dagtid vardagar)

Frågor om övrig verksamhet kopplat till Vintersol?

12-28 mars:
Övningsledning Vintersol
070-878 34 86 (dag+kväll)

Övrig tid:
Mark och miljö
076-133 47 43 (dagtid vardagar)

Ni kan även maila eventuella frågor till:
info-i19@mil.se
(Vi svarar på frågor dagtid under vardagar)