Ökad misstro mellan öst och väst

Den militära aktiviteten i Sveriges närområde har ökat under senare år och östersjöregionen är fortsatt en friktionsyta mellan öst och väst. Under 2017 präglades relationen mellan huvudaktörerna Ryssland och Nato av misstro. Det framgår av den Militära underrättelse- och säkerhetstjänstens årsöversikt för 2017.

Skärmdump, must årsöversikt 2017.
Skärmdump, must årsöversikt 2017.
Foto: Försvarsmakten

Ryssland upplever Natos närvaro och aktiviteter i östra Europa som ett hot mot sin nationella säkerhet, och att förhindra att fler länder blir medlemmar i Nato är ett strategiskt ryskt intresse.  Den ryska kapacitetsuppbyggnaden av styrkorna i västra militärområdet, inklusive Kaliningrad, fortsatte också under förra året. Och ombeväpningen av styrkorna i den ryska exklaven uppfattas som en särskild utmaning för Natos handlingsfrihet i stora delar av östersjöområdet. Möjligen också som ett hot mot alliansens planerade robotförsvar i Europa.

Förra året genomfördes flera terrorattentat i Europa, däribland i Sverige. En rad attentatsförsök stoppades också i planerings- och förberedelsestadiet. Trots att antalet skadade i terrorattentaten under 2017 var lägre i jämförelse med åren 2015 och 2016, visade terrorgrupper som Daesh på bibehållen avsikt och förmåga att inspirera och understödja attentat i Europa.

År 2017 blev också det år när Daeshs självutnämnda statsbildning i Syrien och Irak föll samman. Terroristgruppens grepp om vissa städer i länder som Libyen och Filipinerna lossnade också. Men tillbakagången medför troligen att al-Qaida och andra våldsbejakande islamistiska grupper får möjligheter att växa och förnyas.

2017 var ett händelserikt år för den militära säkerhetstjänsten med ett intensivt arbete vad gäller främmande underrättelsetjänsters intresse för övningar i Sverige och närområdet. Uppgiften för säkerhetstjänsten på central nivå är att motverka säkerhetshotande verksamhet och agera för att inte skyddsvärden ska exponeras.

Frågor om säkerhetsskydd, outsourcing av IT-tjänster och cyberangrepp stod också högt på agendan under 2017. Ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete behövs för att kunna värna om de egna skyddsvärdena, eller de som man förvaltar åt någon annan. Vid outsourcing krävs eftertanke och en säkerhetsanalys där frågor om bland annat vad som är skyddsvärt, hotbild, sårbarheter och riskhantering ingår. Som verksamhetsansvarig kan man aldrig outsourca bort ansvaret.