Krigsförbandsövning som smäller högt

Mobiliseringsskedet är över. Personalen är inmönstrade, utrustade och har genomfört de grundläggande momenten inskjutning av vapen, täthetsprov av skyddsmask samt sjukvårdstjänst. Nu har de förts över till sina respektive kompanier vid 91:a artilleribataljonen för fortsatt befattningsutbildning.
– Nu har vi gått in i det skede där vi börjar samträna plutoner och kompanier. Rent konkret handlar det om utbildning. Den pliktpersonal som nu kommit in är tidigare utbildad på en artilleribataljon med Haubits 77, Terrängbil 11, 30 och 40. Och när det kommer till skjutmetoder, skjutreglementen förbandshandböcker och annat så har allting förändrats sen de var inne sist, säger överstelöjtnant Johan Magnusson, chef för 91:a artilleribataljonen.

Artillerregementet genomför KFÖ under övning Vintersol 2018. Mobiliseringsskedet är över. Personalen är inmönstrade, utrustade och har genomfört de grundläggande momenten inskjutning av vapen, täthetsprov av skyddsmask samt sjukvårdstjänst. Nu har de förts över till sina respektive kompanier vid 91:a artilleribataljonen för fortsatt befattningsutbildning.
Artillerregementet genomför KFÖ under övning Vintersol 2018. Mobiliseringsskedet är över. Personalen är inmönstrade, utrustade och har genomfört de grundläggande momenten inskjutning av vapen, täthetsprov av skyddsmask samt sjukvårdstjänst. Nu har de förts över till sina respektive kompanier vid 91:a artilleribataljonen för fortsatt befattningsutbildning.
Archer öppnar eld på Bodens södra skjutfält. Notera granaten på bilden. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Heli medevac under Vintersol 2018 och A 9 kfö. Sjukvårdare från A 9 tar hand om skadad i väntan på sjukvårdstransporten i form av helikopter 14 ur första helikoptersvadronen
Sjukvårdare från artilleribataljonen förbereder en "skadad" soldat för sjukvårdstransport med en Helikopter 14 ur Första helikopterskvadronen i Luleå Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Ammunitionspåfyllning i Archerpjäsen
A 9 kfö under övning Vintersol 2018. Mobiliseringsskedet är över. Personalen är inmönstrade, utrustade och har genomfört de grundläggande momenten inskjutning av vapen, täthetsprov av skyddsmask samt sjukvårdstjänst. Nu har de förts över till sina respektive kompanier vid 91:a artilleribataljonen för fortsatt befattningsutbildning.
Dags för ammunitionspåfyllning av Archerpjäsen Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Artillerregementet genomför KFÖ under övning Vintersol 2018. Mobiliseringsskedet är över. Personalen är inmönstrade, utrustade och har genomfört de grundläggande momenten inskjutning av vapen, täthetsprov av skyddsmask samt sjukvårdstjänst. Nu har de förts över till sina respektive kompanier vid 91:a artilleribataljonen för fortsatt befattningsutbildning.
Överstelöjtnant Johan Magnusson, chef för 91:a artilleribataljonen har genomgång för Armétaktisk chef, brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, samt cheferna för andra och tredje brigaden. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Artillerregementet genomför KFÖ under övning Vintersol 2018. Mobiliseringsskedet är över. Personalen är inmönstrade, utrustade och har genomfört de grundläggande momenten inskjutning av vapen, täthetsprov av skyddsmask samt sjukvårdstjänst. Nu har de förts över till sina respektive kompanier vid 91:a artilleribataljonen för fortsatt befattningsutbildning.
Överbefälhavare, general Micael Bydén besökte artilleribataljonen under torsdagen. Här på plats i simulatoranläggningen där personal ur sensorkompaniet övade för fullt. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Artillerregementet genomför KFÖ under övning Vintersol 2018. Mobiliseringsskedet är över. Personalen är inmönstrade, utrustade och har genomfört de grundläggande momenten inskjutning av vapen, täthetsprov av skyddsmask samt sjukvårdstjänst. Nu har de förts över till sina respektive kompanier vid 91:a artilleribataljonen för fortsatt befattningsutbildning.
Dagen före skjutning. Archerpjäser uppställda utanför Archerhallen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Artillerregementet genomför KFÖ under övning Vintersol 2018. Mobiliseringsskedet är över. Personalen är inmönstrade, utrustade och har genomfört de grundläggande momenten inskjutning av vapen, täthetsprov av skyddsmask samt sjukvårdstjänst. Nu har de förts över till sina respektive kompanier vid 91:a artilleribataljonen för fortsatt befattningsutbildning.
Terrängbilsföraren John Bodare, Uppsala är deltidssoldat vid 91:a artilleribataljonen. Nu har han och de andra i gruppen fått ta hand om och utbilda de pliktsoldater som anslutit. "De är vetgiriga och lär sig väldigt snabbt. Man måste komma ihåg att de vi har i gruppen nu såg vår pansarterrängbil 203 för första gången i förrgår. Den fanns inte ens här när de gjorde sin värnplikt. Men de har snabbt greppat verksamheten och hur man agerar i och utanför fordonet." Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Artillerregementet genomför KFÖ under övning Vintersol 2018. Mobiliseringsskedet är över. Personalen är inmönstrade, utrustade och har genomfört de grundläggande momenten inskjutning av vapen, täthetsprov av skyddsmask samt sjukvårdstjänst. Nu har de förts över till sina respektive kompanier vid 91:a artilleribataljonen för fortsatt befattningsutbildning.
Dumper på planen utanför Archerhallen Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Artillerregementet genomför KFÖ under övning Vintersol 2018. Mobiliseringsskedet är över. Personalen är inmönstrade, utrustade och har genomfört de grundläggande momenten inskjutning av vapen, täthetsprov av skyddsmask samt sjukvårdstjänst. Nu har de förts över till sina respektive kompanier vid 91:a artilleribataljonen för fortsatt befattningsutbildning.
En av de pliktinkallade är Emil Backastrand från Edsbyn som gjorde sin värnplikt på A 9 2008. "Man märker att mycket sitter kvar i ryggmärgen så efter lite drillning så funkar det ganska bra. Det är nästan skrämmande hur man kommer ihåg vissa saker." Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
A 9 kfö under Vintersol 2018. Mobiliseringsskedet är över. Personalen är inmönstrade, utrustade och har genomfört de grundläggande momenten inskjutning av vapen, täthetsprov av skyddsmask samt sjukvårdstjänst. Nu har de förts över till sina respektive kompanier vid 91:a artilleribataljonen för fortsatt befattningsutbildning.
Snart dags att få komma ut och lufta sig lite Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
A 9 kfö under Vintersol 2018. Mobiliseringsskedet är över. Personalen är inmönstrade, utrustade och har genomfört de grundläggande momenten inskjutning av vapen, täthetsprov av skyddsmask samt sjukvårdstjänst. Nu har de förts över till sina respektive kompanier vid 91:a artilleribataljonen för fortsatt befattningsutbildning.
Archerförare Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Artillerregementet genomför KFÖ under övning Vintersol 2018. Mobiliseringsskedet är över. Personalen är inmönstrade, utrustade och har genomfört de grundläggande momenten inskjutning av vapen, täthetsprov av skyddsmask samt sjukvårdstjänst. Nu har de förts över till sina respektive kompanier vid 91:a artilleribataljonen för fortsatt befattningsutbildning.
Värnpliktiga och deltidsanställda soldater hjälps åt att packa ihop stabstält Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Öb besöker A 9 kfö  på Vintersol 2017. Mobiliseringsskedet är över. Personalen är inmönstrade, utrustade och har genomfört de grundläggande momenten inskjutning av vapen, täthetsprov av skyddsmask samt sjukvårdstjänst. Nu har de förts över till sina respektive kompanier vid 91:a artilleribataljonen för fortsatt befattningsutbildning.
Överbefälhavaren, general Micael Bydén besökte A 9 krigsförbandsövning under Vintersol 2018. Andra från höger i bild, övningsledaren för Vintersol och tillika chefen I 19 och Militärregion nord, överste Ulf Siverstedt och längst till höger, biträdande övningsledaren och tillika chef för A 9, överste Jonas Lotsne. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Vintersol 2018. A 9 KFÖ.
Personal ur A9 trosskompani hämtar archerammunition från Logistikbataljonens fordon
Personal ur artilleribataljonens trosskompani lastar av artillerigranater från en av logistikbataljonens fordon Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

De drygt 90 inryckta värnpliktiga har nu kommit i kontakt med övriga heltids- och deltidsanställda samt de inneliggande rekryterna. Nu gäller det att svetsa samman grupperna och skapa fungerande plutoner som ger fungerande kompanier som i sin tur ger det som är målet, en väl fungerande artilleribataljon.

intresserade pliktsoldater

Terrängbilsföraren John Bodare, Uppsala är deltidssoldat vid 91:a artilleribataljonen. Nu har han och de andra i gruppen fått ta hand om och utbilda de pliktsoldater som anslutit. Men trots att det, av förståeliga skäl, skiljer sig i utbildningsnivån mellan pliktsoldaterna och de deltidsanställda är han imponerad av pliktsoldaternas inställning.
– De är vetgiriga och lär sig väldigt snabbt. Man måste komma ihåg att de vi har i gruppen nu såg vår Pansarterrängbil 203 för första gången i förrgår. Den fanns inte ens här när de gjorde sin värnplikt. Men de har snabbt greppat verksamheten och hur man agerar i och utanför fordonet.

Och han är imponerad av inställningen.
– Jag tycker de är vid väldigt gott mod och jag har då hittills inte upplevt några sura miner. De flesta verkar tycka att det här blir ett annorlunda avbrott från vardagen.

Omfattande utbildning på kort tid

Ute på kompanierna utbildas det för fullt utbildning för att därefter kunna börja verka i hel bataljon. På flera täter bedrivs bland annat sambands-, pjäs- och materielutbildning samt eldledningsutbildning i simulator.
– Det är drygt tio år sedan de var in sist så alla, soldater som officerare måste hjälpas åt att utbilda och stötta de nya så att de känner sig välkomna och att vi når målet, att skapa en väl fungerande artilleribataljon, säger major Johan Karlman, bataljonsövningsledare.

En av de pliktinkallade är Emil Backastrand från Edsbyn som gjorde sin värnplikt på Artilleriregementet 2008. Under värnplikten körde han dumper och hanterade drivmedel. Nu har han en sambandsbefattning på stabstroppen som är tänkt att kombineras med dumperkörning vid behov.
– De här dagarna på kompaniet har jag haft fordonsutbildning på dumper för att förnya förarbeviset, gått igenom stabsrollen med allt vad det rör i form av tältresning, samband med mera. Man märker att mycket sitter kvar i ryggmärgen så efter lite drillning så funkar det ganska bra. Det är nästan skrämmande hur man kommer ihåg vissa saker. Sen är det ju mycket ny materiel också, inte minst archern som jag faktiskt såg första gången när den sköt på vår slutövning under värnplikten. Nu har jag då sett minst 10 stycken sen jag kom hit. Det är riktigt häftigt.

"Vi gör rätt saker"

– Utbildningsskedet flyter på och de kvittenser jag fått från kompanierna är att vi gör rätt saker och bygger upp förmågan inom eget kompani, mot huvudtjänsten indirekt eld, säger Johan Magnusson.
Under fredagen och lördagen genomförde bataljonen skarpskjutningar på Bodens södra skjutfält för att säkerställa indirekt eld-systemet.
– Det handlar inte bara om att skjuta granater, det handlar om att göra det på rätt sätt och med kvalitet. Så detta är ett väldigt viktigt skede i krigsförbandsövningen. Efter detta så är vi med all säkerhet redo att under söndagen eller måndagen gå in i övningsmoment av mer tillämpad art, avslutar Johan Magnusson