Förbrödrande försvarsstrid

Svenska armén och amerikanska marinkåren samövar

Månen på den stjärnklara himlen lyser upp den kalla natten. Soldater rör sig i den djupa snön för att gräva värn och förbättra sina försvarsställningar. Snart är det gryning, och med den väntas det sista anfallet under övning Vintersol. Efter timmar av spänd väntan siktas stridsfordon närma sig och morgonlugnet bryts av inbrytningselden från de anfallande styrkorna. Röster från svenska soldater och amerikanska marinkårssoldater hörs från stridsställningarna som de försvarar tillsammans.

Amerikansk marinkårssoldat tvingar anfallande motståndare i skydd. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Stridsfordon bryter in i försvarsområdet. Rökpuffen simulerar eld med automatkanonen. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Försvarande marinkårssoldater. I bakgrunden skymtas de anfallande stridsfordonen. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Försvarande marinkårssoldat. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Skidor är ett utmärkt redskap i den djupa snön, något de amerikanska gästerna kunde lära av sina svenska kollegor. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Plutonchefen måste vara rörlig för att kunna leda sina grupper. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Svenska soldater i stridernas slutskede. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Anfallande soldat i eldställning. Sikten skyms av rök från amerikansk rökgranat. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Fanjunkare Marcus Bellqvist i samverkan med den amerikanska plutonchefen. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Förstesergeant David Djupsjö har dragit många lärdomar av samarbetet med de amerikanska gärsterna. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Svenska soldater och amerikanska marinkårssoldater ur 192:a mekaniserade bataljonen. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten

Vintersol gästas av en förstärkt pluton från den amerikanska marinkåren. De ingår under övningen i 192:a mekaniserade bataljonen från Norrbottens regemente, vilket ger en bra möjlighet för våra tillsynes ganska olika förband att lära av varandra. Fanjunkare Marcus Bellqvist och förstesergeant David Djupsjö är dedikerade övningsledare för den amerikanska plutonen och har dragit många lärdomar av samarbetet.
– De amerikanska marinkårssoldaterna är väldigt professionella och hängivna uppgiften. Något mer som utmärker dem är deras stora ödmjukhet. De har ett ganska annorlunda tänk rent stridstekniskt än oss, men måna om att anpassa sig till den nya miljön de är i. De må vara principfasta, men samtidigt öppna för att lyssna och testa nya saker och lära, säger David.

Lärdomar på befälsnivå

– Som specialistofficer är det intressant att se hur deras befälssystem fungerar. Ett system där fördelningen med officerare och underofficerare är draget till sin spets. Inom amerikanska militären finns väldigt tydliga roller och hierarki. Det går att identifiera både för och nackdelar, vilket ger oss möjlighet att dra viktiga lärdomar, säger Markus.

– På soldatnivå är de väl utbildade och mycket motiverade. Att ge upp eller ens slöa det minsta finns inte för dem. Fullt fokus hela vägen, helt enkelt, tillägger David.

Samverkan på soldatnivå

Den positiva inställningen delas av de amerikanska gästerna. Korpral Jerome Vicidomine, chef över plutonens understödstropp beskriver samarbetet och deras tid i den norrbottninska vintern.
– Det har varit bra. Vädret har varit underbart och svenskarna har varit väldigt trevliga och gästvänliga. Att arbeta med svenskar är kul och intressant. Övningen har gett oss nya erfarenheter av att arbeta med ett mekaniserat förband, särskilt i vinterklimat. Vi har mycket att lära av varandra och jag skulle uppskatta mer samarbete i framtiden, säger han.

Vintersol 2018

Under perioden 1-28 mars genomförs övning Vintersol i Kirunafjällen samt i Boden med omnejd.

Framförallt ökar den militära verksamheten 13-22 mars då de omkring 1 200 deltagarna kommer att öva på civil mark mellan Boden, Harads och Vidsel samt på Hedenbasen, Degerberget, Kusträsk skjutfält och Bodens södra skjutfält. Under Vintersol kommer soldater och fordon att trafikera vägar samt röra sig i terrängen.

Under Vintersol genomförs krigsförbandsövning vid 91:a artilleribataljonen samt grundläggande krigsförbandsövningar vid 193:e jägarbataljonen och 192:a mekaniserade bataljonen.

I det avslutande förbandsskedet för Vintersol 2018 deltar cirka 1 200 personer från sex svenska förband; Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Trängregementet, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen och Försvarsmaktens logistik. Utöver dessa gästas övningen av en mindre enhet ur den amerikanska marinkåren.