”Ett stort och viktigt steg i artilleriets utveckling”

– Markstridsskolans stridsträningsanläggning bryter ny mark

Markstridsskolans stridsträningsanläggning, STA, är ett stående inslag på arméförbandens övningar och 2018 års Vintersol utgör inget undantag. STA har under de senaste 20 åren följt och utvärderat arméns manöverförband under övningar runt om i landet men under årets Vintersol är det första gången detta sker med artilleriförband.
– Det känns mycket inspirerande att vi nu får vara med och utveckla förmågan indirekt bekämpning tillsammans Artilleriregementet, berättar förvaltare Stefan Andersson, chef för STA.

För att få en så samlad bild som möjligt av de olika stridsmomenten inför utvärderinger finns STA:s personal ute i terrängen som dokumenterar vad som händer, här är det Andreas Hjelmström som filmar och fotograferar när Archerpjäserna skjuter. Foto: Jonas Agder/Försvarsmakten
Stefan Andersson, chef för Markstridsskolans stridsträningsanläggning, STA, håller en första genomgång med artilleribataljonens övningsledningspersonal. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Markstridsskolan stridsträningsanläggning, STA. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Förberedelser inför STA:s medverkan, här monteras eldhandvapensimulatorer. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Andreas Hjelmström, STA, filmar ute i övningsterrängen. Foto: Jonas Agder/Försvarsmakten
Löjtnant Ted Granbom, plutonsövningsledare på eldledningsplutonen visar den tekniska utrustning som kan användas ute i terrängen hos de övande enheterna för Johan Karlsson, eldledningsgruppchef. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kapten Niklas Collin, ställföreträdande bataljonchef på 91:a artilleribataljonen i samtal med Stefan Nilsson, Markstridsskolan. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Personal från Markstridsskolan och Artilleribataljonens övningsledning i samtal med bataljonchefen Johan Magnusson. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kapten Anders Ekroth, logistikansvarig vid STA håller ledningsplatsgenomgång i trailern. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Att vi nu har STA som stödjer oss är ett är ett stort och viktigt steg i utvecklingen av artilleriet och hela funktionen indirekt bekämpning.” säger Artilleriregementets chef Jonas Lotsne. Foto: Mats Engfors/Fotograph

STA är en modern, mobil anläggning för utvärdering av markstridsförband från kompani och upp till bataljons storlek. Det är ingen simulatoranläggning i den bemärkelsen att personal sätts in i en virtuell värld för att öva. Enheterna övar på vanligt sätt och STA kan följa dem direkt på datorskärmar och systemet samlar under övningen in data avseende positioner, träffresultat och verkan genom sensorer i västar och på fordon. Det insamlade underlaget sammanställs och presenteras för det övade förbandet vid utvärderingar, ibland direkt ute i terrängen på skärm kopplat till något av STA:s fordon eller inomhus i lektionssal.
– STA är som en stor bandspelare med gränssnitt mot verkligheten, säger anläggningschefen Stefan Andersson.

Foton, film, skärmbilder och dialoger

Idén är att allt som händer på stridsfältet, enheternas rörelser, avgivna skott och dess träff, effekt av minor, stridsledning över sambandsnäten spelas in. Denna insamlade data redigeras av STA och ligger till grund för en smakfull och effektiv utvärdering av det som hänt ute i övningsområdet.
För att få en så samlad bild som möjligt av de olika stridsmomenten finns personal ute i terrängen som filmar och fotograferar, dessa bilder och filmer kompletterar de skärmbilderna i systemet så att man kan göra en bra utvärdering efteråt. STA har även personal som följer upp och för dialoger med befattningshavare ute i övningsterrängen, det kan till exempel vara chefer i olika nivåer på den bataljon som övar.
– Jag tycker det är jättebra vi har STA på en sådan här övning när vi har hela bataljonen med. Jag ser verkligen STA som ett stöd som kan se att vi använder rätt metoder för att leda bataljonen, det utvecklar oss mycket, säger kapten Niklas Collin, ställföreträdande bataljonchef på 91:a artilleribataljonen.

Utveckling tillsammans

– Vår närvaro brukar vara väldigt uppskattad av förbanden, vi är ju inte ute efter att sätt dit någon, vi åker ut och för dialoger och ger tips på hur man till exempel kan göra saker effektivare och enklare. Målet är ju att förbandet ska utvecklas och bli bättre, berättar kapten Stefan Nilsson som under Vintersol är STA:s ansvarige för att följa artilleribataljonens ledning.

Att följa artilleriförband är alltså helt nytt för Markstridsskolans personal.
– Även om metoden och systemet är detsamma så kommer det här att vara ett utvecklingsarbete vi gör tillsammans med Artilleriregementet. Vårt mål är att skapa en så gynnsam utbildningssituation som möjligt som bygger på de fakta vi nu börjat samla in, säger Stefan Andersson.

Första utvärderingen

Tisdagen den 20 mars var den första dagen som STA följde artilleribataljonen och under kvällen genomfördes den första utvärderingen och efteråt summerade regementschefen Jonas Lotsne sina intryck av det arbete som nu inletts.
– Jag är mycket tacksam för det stöd vi nu får av Markstridsskolan. Det här är ett stort och viktigt steg i utvecklingen av artilleriet och hela funktionen indirekt bekämpning inom ramen för brigadens strid, avslutar överste Jonas Lotsne.

Vintersol 2018

Under perioden 1-28 mars genomförs övning Vintersol i Kirunafjällen samt i Boden med omnejd.

Framförallt ökar den militära verksamheten 13-22 mars då de omkring 1 200 deltagarna kommer att öva på civil mark mellan Boden, Harads och Vidsel samt på Hedenbasen, Degerberget, Kusträsk skjutfält och Bodens södra skjutfält. Under Vintersol kommer soldater och fordon att trafikera vägar samt röra sig i terrängen.

Under Vintersol genomförs krigsförbandsövning vid 91:a artilleribataljonen samt grundläggande krigsförbandsövningar vid 193:e jägarbataljonen och 192:a mekaniserade bataljonen.

I det avslutande förbandsskedet för Vintersol 2018 deltar cirka 1 200 personer från sex svenska förband; Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Trängregementet, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen och Försvarsmaktens logistik. Utöver dessa gästas övningen av en mindre enhet ur den amerikanska marinkåren.