Informationssäkerhetsövning för ett starkare cyberförsvar

Den 14 till 15 februari har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, genomfört informationssäkerhetsövningen Nisö 2018. Syftet med övningen har varit att utveckla förmågan till samarbete och samordning mellan privata och offentliga aktörer inom utpekade sektorer. Det kan vara kritiska beroenden inom sektorerna energi, transport, information och kommunikation samt hälso- och sjukvård.

kontor, HR-centrum, personal, civil, HRC, tangentbord, hand
Foto: Anders Cedérus/Försvarsmakten

I scenariot har samhällsviktig verksamhet utsatts för svåra påfrestningar och förmågan att skapa en samlad lägesbild, utarbeta bedömningar av konsekvenser med planerade åtgärder är några moment som övats.

— Övningar som Nisö ger viktiga erfarenheter om hur aktörer samverkar för att ge stöd till samhället vid cyberincidenter och ökar kunskapen om hur mer storskaliga hot kan hanteras. I den här övningen har vi samverkat med andra och inte övat egna processer, säger generalmajor Fredrik Robertsson, chef för Försvarsmaktens cyberförsvar.

Försvarsmakten har till uppgift att med stöd av andra försvarsmyndigheter utveckla och stärka vårt cyberförsvar. Samhällets cyberförsvar omfattar nationens samlade förmågor och åtgärder, såväl offensiva som defensiva, som ska skydda samhällets kritiska cyberinfrastruktur.

— Genom att identifiera utmaningarna, utveckla formerna för samarbete och ta vara på lärdomarna bygger samhället ökad förmåga, säger generalmajor Fredrik Robertsson.