Verkan i målet och soldaten i fokus

Vid Markstridsskolans utvecklingsenhet leds, samordnas och genomförs utveckling av markstridsfunktionens krigsförband, materielsystem och förmågor. Ett av de många materielsystemen är pansarvärnsvapen och de som leder utvecklingen finns på enhetens avdelning i Kvarn.
– Vi leder utvecklingen och försöksverksamheten av såväl befintliga som framtida pansarvärnsvapen, berättar kapten Roland Käll, systemföreträdare.

Granatgeväret är ett rekylfritt pansarvärnsvapen, konstruerat enligt bakblåsprincipen. Det innebär att när vapnet avfyras så kommer krafterna i krutgaserna som strömmar ut bakåt att vara lika stora som krafterna som driver projektilen framåt, vilket gör att skytten inte upplever någon rekyl trots att projektilvikten kan vara över två kilo.
Granatgeväret är ett rekylfritt pansarvärnsvapen, konstruerat enligt bakblåsprincipen. Det innebär att när vapnet avfyras så kommer krafterna i krutgaserna som strömmar ut bakåt att vara lika stora som krafterna som driver projektilen framåt, vilket gör att skytten inte upplever någon rekyl trots att projektilvikten kan vara över två kilo.
Verkan i målet! Per Eriksson och Staffan Lindahl avfyrar en spårljuspansarspränggranat med granatgevär modell 86 på Prästtomta skjutfält utanför Kvarn. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Verkan i målet! En spårljuspansarspränggranat från granatgeväret träffar pansarplåten.
Verkan i målet! Granaten från granatgeväret träffar pansarplåten. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Per Eriksson och Staffan Lindahl går igenom riktinstrumentets funktioner före skjutning.
Per Eriksson och Staffan Lindahl går igenom rödpunktssiktets funktioner före skjutning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Per Eriksson och Staffan Lindahl gör sig redo för skjutning med granatgeväret.
Per Eriksson och Staffan Lindahl gör sig redo för skjutning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Granatgeväret är ett rekylfritt pansarvärnsvapen, konstruerat enligt bakblåsprincipen. Det innebär att när vapnet avfyras så kommer krafterna i krutgaserna som strömmar ut bakåt att vara lika stora som krafterna som driver projektilen framåt, vilket gör att skytten inte upplever någon rekyl trots att projektilvikten kan vara över två kilo.
Granatgeväret är ett rekylfritt pansarvärnsvapen, konstruerat enligt bakblåsprincipen. Det innebär att när vapnet avfyras så kommer krafterna i krutgaserna som strömmar ut bakåt att vara lika stora som krafterna som driver projektilen framåt, vilket gör att skytten inte upplever någon rekyl trots att projektilvikten kan vara över två kilo. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Inskjutning genomfördes med 20 millimeters övningsvapen.
Inskjutning med pansarskott 86 genomfördes med 20 millimeters övningsvapen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Pansarskott 86 är ett rekylfritt pansarvärnsvapen, konstruerat enligt bakblåsprincipen. Det innebär att när vapnet avfyras så kommer krafterna i krutgaserna som strömmar ut bakåt att vara lika stora som krafterna som driver projektilen framåt, vilket gör att skytten inte upplever någon rekyl trots att projektilvikten kan vara över 1,5 kilo.
Pansarskott 86 är ett rekylfritt pansarvärnsvapen, konstruerat enligt bakblåsprincipen. Det innebär att när vapnet avfyras så kommer krafterna i krutgaserna som strömmar ut bakåt att vara lika stora som krafterna som driver projektilen framåt, vilket gör att skytten inte upplever någon rekyl trots att projektilvikten kan vara över 1,5 kilo. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Här syns spårljuspansarspränggranatens effekt i pansarplåten.
Här syns hur granaterna har gått genom pansarplåten. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Markstridsskolans utvecklingsenhet representerar soldater och officerare och deras behov kopplat till utveckling av nya och befintliga system, krigsförbandens utveckling, personlig utrustning, metoder, reglementen och handböcker inom markstridsarenan.

Utvecklingsenheten arbetar med att skapa så goda förutsättningar som möjligt att möta framtida behov och krav. Detta görs tillsammans med Försvarsmaktens högkvarter och genom ett tätt samarbete med Försvarets materielverk och försvarsindustrierna. Utvecklingsenheten består av fyra avdelningar, utvecklingsavdelning Skövde, utvecklingsavdelning Kvarn, organisation- och ledningsavdelningen samt publikationsavdelningen. På utvecklingsavdelningen i Kvarn leds utvecklingen av bland annat finkalibriga vapen, personlig utrustning, granatkastare pansarvärnsvapen, burna simulatorer och sensorer.

Pansarskott, granatgevär och robotsystem

Två officerare arbetar med utvecklingen av pansarvärnsvapen, förutom Roland som är systemföreträdare för pansarvärnssystem är det fanjunkare Per Eriksson, utvecklingsofficer.
– Vår uppgift i stort är att vara sammanhållande för de pansarvärnsvapensystem som finns i bruk idag. Det är pansarskott modell 86 och 86BU, granatgevär modell 48 och 86, robotsystem 55, 56B och 57 samt alla typer av tillbehör till dessa vapen. Vi arbetar också med utvecklingen och försöksverksamheten av nya pansarvärnsvapen, berättar Roland Käll.

Kopplingar i alla riktningar

– Vårt mål är att alltid ha soldaten i fokus. Vi ska helt enkelt utveckla förutsättningarna för våra markstridssoldater, och för att lyckas med det gäller det att tänka i alla riktningar. Det finns nästan alltid kopplingar mellan olika delar i Markstridsskolans utvecklingsarbete när vi jobbar inom våra respektive utvecklingsområden. Dagens skjutningar med granatgevär och pansarskott är ett tydligt exempel. Vi testar hur olika skyddsglasögon fungerar när man skjuter med stridsladdad ammunition ihop med den övriga stridsutrustningen. Här finns då en tydlig koppling mot utveckling inom området personlig utrustning, berättar Roland Käll.

"Två flugor i en smäll"

Skjutningarna genomfördes av fanjunkare Per Eriksson och kapten Staffan Lindahl, som arbetar med stridsteknik vid utbildningsenheten.
– Förutom att vi testar skyddsglasögon får vi också möjligheten att vidmakthålla våra färdigheter att skjuta med granatgevär och pansarskott, man kan säga att det blir två flugor i en smäll, säger Per Eriksson.

Tisdagens skjutningar genomfördes med granatgevär modell 86 och pansarskott modell 86. Den ammunition som användes var spårljuspansarspränggranat och spårljusövningsprojektil.