Höjd lön för gruppbefäl, soldater och sjömän

Försvarsmakten förbättrar lönestrukturen för GSS, gruppbefäl, soldater och sjömän, för att öka attraktionskraften och göra det enklare att nyrekrytera till personalkategorin framöver.

Flottan, HMS Helsingborg, fjärde, 4 sjöstridsflottiljen, Visby Korvett,
Flottan, HMS Helsingborg, fjärde, 4 sjöstridsflottiljen, Visby Korvett,
Försvarsmakten förbättrar lönestrukturen för gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS). Foto: Vibeke Aronsson

– Lönen för GSS har varit oförändrad sedan 2012 och därför är det glädjande att vi kan göra en justering, säger överbefälhavare Micael Bydén.    

Lönestrukturen för GSS kommer från och med den 1 januari 2018 att se ut enligt följande:

OR 1* - Lägstavärde: 19 000 kronor. Högstavärde: 21 900 kronor.
OR 4* - Lägstavärde: 20 850 kronor. Högstavärde: 25 000 kronor.

– Vi har tillsammans med Officersförbundet sett behov att se över lönestrukturen och det är riktigt bra att vi kan göra det omgående, säger Försvarsmaktens förhandlingschef Henrik Stålspets.

Ingångslönen för nyanställda från årsskiftet blir alltså 19 000 kronor. En konsekvens av detta är att redan befintlig personal i dag kan ha en lön som är lägre än den kommande ingångslönen, vilket Försvarsmakten naturligtvis behöver se över. 

– Tanken är att använda lönerevisionen för att utjämna skillnaderna. Detta arbete omhändertas av Försvarsmakten och facken i de pågående löneförhandlingarna, säger Henrik Stålspets.

Den nya lönestrukturen kommer också att tillämpas om man placerats på ny högre befattning från den 1 oktober 2017.

*Försvarsmaktens lönestruktur visar det lägsta, samt det högsta värdet i en befattning. Generellt sett ökar värdet på en lönenivå ju större krav på ansvar och högre svårighetsgrad befattningarna tillhörande lönenivån har. OR1 och OR4 är två av de  befattningsnivåer som finns för militärt arbete i Försvarsmakten, i nivå OR1 återfinns soldater och sjömän.