Gemensamt uniformssystem för de nordiska länderna

Det svenska, finska, norska och danska försvaret har tillsammans ingått ett avtal om att anskaffa ett gemensamt uniformssystem. Nu följer en upphandling för att avgöra vilken leverantör som ska få uppdraget att förse alla de fyra länderna med uniformer.

Soldater i uniform
Soldater i uniform
Det svenska, finska, norska och danska försvaret upphandlar nu ett nytt uniformssystem tillsammans - men varje land behåller sitt eget kamouflagemönster. Bilden är tagen under Aurora 17. Foto: Mats Nyström

Målet är att utrusta soldaterna med en uniform som ger gott skydd i olika operationsmiljöer. Den ska kunna brukas av alla försvarsgrenar i alla fyra länder, under övningar och operationer, både nationellt och internationellt.  Avtalet är ett resultat från projektet NCU – Nordic Combat Uniform. De tekniska kraven för NCU-systemet ska vara desamma för alla fyra länder, med undantag för logistiska krav. Varje land behåller också sitt unika kamouflagemönster. Tanken är att minska kostnader och utnyttja resurser bättre när fyra länder samverkar kring utveckling och upphandling som de annars hade gjort enskilt på varsitt håll.

Kostnaden för NCU-systemet beräknas bli mellan 290 och 425 miljoner Euro.