Stridsskjutning på schemat

Elva kadetter som läser officersprogrammet 2015-2018 med inriktning markstrid går nu den del av utbildningen som genomförs på Markstridsskolan i Kvarn.
– Officersprogrammet är en bra utbildning, speciellt nu när vi är på Kvarn och får ha mycket praktiska övningar, berättar Simon Palm, som under tisdagen var en av de som ledde en stridskjutning med skarp ammunition på Prästtomta skjutfält.

Stridsskjutning på schemat! Kadetter som nu går officersprogrammet på Markstridsskolan i Kvarn leder och planerar skarpa stridsskjutningar med soldater från Livgardet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kadetten Simon Palm visar gruppchefen vilka skjutgränser som gäller inför nästa genomförande i strid från stridsställning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Växelvis snabbt tillbaka i skydd efter sammanstöt. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Stridsskjutning på schemat! Kadetter som nu går officersprogrammet på Markstridsskolan i Kvarn leder och planerar skarpa stridsskjutningar med soldater från Livgardet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Det är andra gången vi leder en skarp stridsskjutning”, berättar kadetten Herman Berglund som här har genomgång med soldaterna inför nästa genomförande. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Jag tycker kadetterna är jätteduktiga och dessutom är det nyttig övning för oss”, berättar Sakarias Allert, soldat från Livgardet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Handledaren Joel Nygren, till vänster, utvärderar kadetten Herman Berglund efter gruppens första stridsmoment. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Soldaterna kastar rökhandgranat... Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
…för att kunna dra sig ur stridsställningen i skydd av röken efter sammanstöt med fienden. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Officersprogrammet genomförs av Försvarshögskolan i Stockholm och omfattar både praktiska och teoretiska studier. Utbildningen inleds med tre terminer på Militärhögskolan Karlberg i Stockholm, därefter är det dags för två terminer på Försvarsmaktens olika funktionsskolor, en av dessa är Markstridsskolan där de två terminerna genomförs på Kvarn. Officersprogrammet avslutas sedan med en termin på Karlberg.

Kadetterna på Markstridsskolan har denna vecka besök från Livbataljonen på Livgardet, det är cirka 30 heltidstjänstgörande soldater som fungerar som övningstrupp för officerseleverna.
– Våra kadetter får leda en så kallad Susa, stridsutbildning skarp ammunition. Vi ger dom ett terrängavsnitt och ganska grova ramar men stridsskjutningen ska innehålla vissa delar och nå vissa förutbestämda mål, berättar fanjunkare Joel Nygren, lärare och handledare.

Allt från planering till genomförande

Eleverna får sedan planera och leda hela stridsskjutningen med allt vad det innebär, som till exempel att räkna ut riskområden och skjutgränser. Handledarna finns hela tiden med för att följa upp, stödja och utvärdera eleverna. De kadetter som inte leder just den aktuella skjutningen finns med som instruktörer och biträden.
– Det är väldigt inspirerande och roligt att få planera och leda en sådan här övning, det är andra gången vi leder en skarp stridsskjutning, berättar kadetten Herman Berglund.

En av soldaterna från Livbataljonen är Sakarias Allert som under förra året avslutade sin befattningsutbildning och nu är heltidstjänstgörande soldat.
– Det här är väldigt bra, kadetterna är ju mitt i sin utbildning med nya och fräscha kunskaper, jag tycker de är jätteduktiga. Dessutom är det nyttigt för oss att öva sådan här terräng mot vår normala verksamhet som till stor del består av övning i bebyggelse och högvakt på slottet, säger Sakarias Allert.

Boende, mat, hemresor, kurslitteratur och dagpenning

De som läser på officersprogrammet är dels högskolestudent men också officersaspirant i Försvarsmaktens kadettbataljon. Utbildningen omfattar förmåner som boende, mat, hemresor, kurslitteratur och dagpenning. Eleverna behöver alltså inte ta några studielån. Medelåldern bland de antagna är 24 år och cirka tio procent är kvinnor.

Är det här kanske något för dig? För dig som har genomfört militär grundutbildning är ansökan öppen mellan vecka 48 2017 och vecka 5 2018.

Läs mer om hur du ansöker på Försvarshögskolans webbplats.