Armétaktiskt rätt

– Inryckning för framtidens chefer i armèn

Måndagen den 16 oktober ryckte 56 löjtnanter in på Markstridsskolan för att gå den nivåhöjande utbildningen Taktisk kurs armén, Tak A. Första utbildningsdagen är alltid speciell, den är ofta full av förväntan, nya bekantskaper och nya målsättningar, det är första dagen på en ny del av officerskarriären.
– Det känns riktigt spännande och intressant, speciellt nu när utbildningen är riktad både mot kompanichef och mot befattning i bataljonsstab, säger löjtnant Patrik Dingertz från pansarbataljonen på I 19 i Boden.

Chefen för Markstridsskolan, överste Stefan Smedman, hälsade eleverna välkomna och önskade lycka till. ”Var offensiva i tanke och handling, våga ställa frågor och ge förslag, det är ni som är framtidens chefer och ledare i armén.” Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kurschefen Ola Palmquist presenterade sig själv och berättade om utbildningens upplägg i stort. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Spännande och intressant nu när utbildningen är riktad både mot kompanichef och mot befattning i bataljonsstab”, säger löjtnant Patrik Dingertz från pansarbataljonen på I 19 i Boden. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Det känns jättebra att man nu har bakat ihop utbildningen till en helhet. Det blir enklare för alla”, säger löjtnant Henrik Mårtensson från Luftvärnsregementet i Halmstad. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
"Under våra fältövningar kan vi öva utan att använda oss av någon större truppmassa och ändå få ut kunskapen om hur man använder rätt taktik på stridsfältet", berättar kapten Fredrik Fant von Haugwitz, lärare i taktik och ledarskap. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Starten på taktisk kurs armén 2017-2018 är också första dagen på en ny kurs. Den tidigare nivåhöjandeutbildningen till kapten, OF 2, är ersatt av ett nygammalt koncept med erfarenheter och delar ur taktiska programmet och OF 2 för att återta och skapa en helhet för de som går nivåhöjande utbildning. Tidigare har utbildningen genomförts genom delkurser, en grundkurs och därefter påbyggnadskurser, så kallade yrkes- och befattningskurser, YBK, som eleverna gått beroende på vilken inriktning de skulle ha efter utbildningen.

Bredare och djupare

Nu återtas alltså konceptet då en löjtnant går in på skolan och kommer ut som blivande kapten och är utbildad inom såväl kompaninivå som bataljonstabsnivå, med kunskaper inom truppföring samt förbandsutbildning med skarp ammunition, Fusa.
– Vi tror stenhårt på det här konceptet när vi nu slagit ihop alla delkurser som ingick i utbildningen till kapten. Eleverna kommer att få en bredare kunskap om helheten samt också djupare kunskaper inom egen funktion, berättar överstelöjtnant Ola Palmquist, kurschef.

Taktik i fokus

I kursen kommer eleverna att vidareutveckla sina kunskaper inom ämnen som engelska, militärteknik och ledarskap. Huvudämnet är taktik, och alla andra ämnen vävs in i den kontexten vilket skapar en bredd och ett djup för att öka förståelsen av att allt hänger samman.
– Det känns jättebra att man nu har bakat ihop utbildningen till en helhet. Det blir enklare för alla, både för mig personligen och för min chef och min organisation hemma på förbandet. Nu vet alla inblandande hur länge jag är på utbildning och kan planera den dagliga verksamheten utifrån det. Jag ser fram emot en intressant utbildning, speciellt det gemensamma skedet där man får lära känna elever från andra förband och därigenom få möjlighet att utbyta erfarenheter mellan varandra, säger Henrik Mårtensson från Luftvärnsregementet i Halmstad.

Återkommande fältövningar

För att få den taktiskt rätta planen att förverkligas krävs rätt ledarskap och med rätt verktyg. Ett inslag som är återkommande är de fältövningar som ingår i utbildningen.
– Under våra fältövningar kan vi öva utan att använda oss av någon större truppmassa och ändå få ut kunskapen om hur man använder rätt taktik på stridsfältet. Eleverna får bra perspektiv på bredder och djup och de får testa hur vissa friktioner kan komma att påverka den teoretiskt skapade taktiska planen, berättar kapten Fredrik Fant von Haugwitz, lärare i taktik och ledarskap.

Kursen är tvådelad. Inledningsvis går alla elever tillsammans på Markstridsskolan med ett armégemensamt skede som avslutas med en fältövning i Norrbotten.
– När det gemensamma skedet är klart börjar det som kallas funktionsskedet med utbildning vid respektive funktionsskola, bland annat Artilleriets stridsskola i Boden och Fältarbetsskolan i Eksjö. Huvuddelen av eleverna har inte funktionsskolor, de fortsätter utbildningen här på MSS, säger kurschefen Ola Palmquist.

Fältövning och brigadspel

De elever som går på sin respektive skola får en mer funktionsinriktad utbildning för att slutligen återförenas vid Markstridsskolan igen. Hela utbildningen avslutas med en fältövning och ett brigadspel i juni 2018.
 – Efter fältövningen i Skåne knyter vi ihop säcken med ett stort dubbelsidigt brigadspel här på Markstridsskolan. Det blir ett spel på karta med totalt sex brigader som strider tre och tre mot varandra till någon har vunnit, avslutar kurschefen Ola Palmquist.