Försvarsmakten slår upp portarna i Umeå

Försvarsmakten välkomnar varje år allmänheten att möta sin personal, se materiel och utrustning samt att informera sig om den verksamhet som bedrivs för att bevara Sveriges frihet. I år, 2017, kommer denna dag i Umeå att genomföras på Stora Noliamässan, lördagen den 12 augusti. Ett bra tillfälle för tusentals mässbesökare att bekanta sig med Försvarsmakten.

Musikkåren kommer att spela från Döbelns park till sittande konsert inne på Noliaområdet. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
En stridsbåt kommer att lägga till i centrala Umeå. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Lätta rekognosceringsgruppen visade delar av sin utrustning. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Yrkesinformatörerna kan berätta om möjligheterna att arbeta inom Försvarsmakten. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Soldaterna använder ett träningskoncept som går under namnet Försvarsmaktens träningsklubb. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Västerbottensbataljonens egen musikkår kommer att spela under Garnisonens dag. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Det finns också möjlighet att riktigt känna på hur det känns att bära soldaternas utrustning. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Allmänheten får en möjlighet att skapa sig en uppfattning om personalen när de möter soldaterna iförda utrustning. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Nu kommer Garnisonens dag inte bara att genomföras på Stora Nolia. Redan klockan 10 på förmiddagen kommer musikkåren ur Hemvärnets Västerbottenbataljon att slå an tonen för dagen i Döbelns park. Efter en kort spelning där passerar kåren området kring rådhuset. Norr om älven kommer hemvärnet att ha upprättat en informationsplats där besökare kan få information om hemvärnet och Försvarsmakten samt se och prova både bandvagnar och stridsbåt. Varför inte be att få åka bandvagn upp till Noliamässan eller ta en tur på älven med stridsbåten?

Kanske frestar det med att träna tillsammans med en soldat i anslutning till Rådhusparken? Konceptet heter Försvarsmaktens träningsklubb och under dagen kommer två pass att genomföras. I centrala Umeå kommer Försvarsmakten att finnas från klockan 10 och fram till klockan 15 på eftermiddagen. På Noliamässans utställningsfält kommer Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC och Norrbottens regemente, I 19, med Västerbottensgruppen och Västerbottens hemvärnsbataljon att stå redo att möta besökarna.

På Noliaområdet

Under hela mässan mellan den 5 - 13 augusti kommer Försvarsmakten att ha en monter på Stora Noliamässan. Det nya under lördagen den 12 augusti är att närvaron ökar på området under hela denna mässdag. Inledningsvis kan mässbesökaren besöka utställningarna på utställningsfältet. Strax efter 11 på förmiddagen kommer musikkåren marscherande från centrala Umeå och den kommer att förhöja stämningen inför den timme som börjar klockan 12.00. Då genomförs ett uppvisningsprogram om cirka en timme där personal visar olika situationer som kan inträffa inom ramen för tjänsten.

Olika intressen

Samtidigt som verksamhet visas på utställningsfältet inleder Försvarsutbildarna i Umeå ett informationstillfälle i mässans seminariesalar. Där kan allmänheten lyssna till den form som moderna konflikter kan ta sig i vårt moderna samhälle. Klockan 13.00, spelar musikkåren en sittande konsert på stora inomhusscenen. Höjdpunkten för dagen kommer alltså att utspela sig mellan klockan 12 och 14.

Aktuella frågor

Hos allmänheten idag finns många frågor med koppling till Försvarsmakten. En hel del av dessa kommer under dagen att kunna besvaras utifrån det som är känt för tillfället. Vilka uppgifter har Försvarsmakten? Vad finns i Umeå? Vad gör de enheter som finns i Umeå? Vad händer med värnplikten? Hur går det till om man vill jobba som soldat? Kan man göra det trots att värnplikten är återtagen?

Dessa och många andra frågor hoppas vi få besvara lördagen den 12 augusti - till så många av våra besökare som möjligt. Vi ses på Garnisonens dag 2017!