Stor uppslutning från UNEF 1-veteraner vid veterandagen

Veteranerna från UNEF 1 bjöds särskilt in till årets veterandag den 29 maj. Många har accepterat inbjudan och kommer att delta vid veterandagen samtidigt som många fler velat komma men förhindras av olika ålderskrämpor.

I samband med veterandagen den 29 maj kommer en minnesjetong delas ut till de närvarande UNEF 1-veteranerna. Foto: Olle Brennius

Det är i år 50 år sedan Sveriges deltagande i Förenta Nationernas UNEF 1 insats i Suez/Gaza avslutades. 5 400 veteraner som deltog i de olika bataljonerna fick en personlig inbjudan till årets veterandag.

I samband med veterandagen kommer en minnesjetong delas ut till de närvarande UNEF 1-veteranerna. De som har förhinder kommer att få jetongen tillsänd via post.

− Planeringen inför årets veterandag är nu inne i en intensiv fas och går enligt plan. Jag är synnerligen tillfreds över att så många av våra UNEF 1-veteraner kommer att delta. De är värda vår uppmärksamhet för sin värdefulla insats och jag önskar dem varmt välkomna, liksom alla våra andra veteraner, säger Daniel Nybling, regementsförvaltare vid Försvarsmaktens Veteranenhet.