CJSE 17 Uppsala -Klart slut!

I Uppsala har man för sjätte året övat flygkomponenterna och nytt för i år även logistikfunktionen i Combined Joint Staff Exercise, CJSE 17.

Samtliga deltagare i CJSE 17 i Uppsala samlade. Foto: Mats Gyllander/Försvarmakten
Joint Logistic Support Group, JLSG gruppering i Uppsala garnisons idrottshall. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

Det är cirka 280 personer från Sverige, Finland, Schweiz, Österrike, Lettland, Estland, Litauen, Kroatien, Norge och Storbritannien som deltagit i övningen i Uppsala.

Arbetet på de olika stabsdelarna med fokus att träna stabsarbetsmetoder och processer för chefer och stabsmedlemmar har präglats av ett lugnt och metodiskt förhållningssätt med hög kvalitet på leveranserna.
Generellt uttrycker deltagarna att man är mycket nöjda med allt i och runt omkring årets övning i Uppsala.

Cheferna i Uppsala summerar

Den flygtaktiska chefen, Joint Forces Air Component Commander, COM JFACC, överste Jari Mikkonen från Finland, summerar sina personliga intryck på följande sätt:

- I am honored to be here and take part in this exercise. The learning environment is unique and I am privileged to act as COM ACC. Although we have had challenges, all staff members at both CAOC and ACC have been well prepared and have had the knowledge to solve the problem. I am convinced that we all will benefit from this exercise when we will return to our normal duties in our home countries. The support from the site has been tremendous. Everything from computers to food has been well prepared and I would really like to come back again.

DCOM JFACC, det vill säga ställföreträndande chefen för flygkomponenten, överstelöjtnant Anders Nygren från Försvarshögskolan tillägger från sitt perspektiv:

- Årets övning har varit unik. Både avseende uppstart och genomförande som har gått utmärkt. Tidigare övningar har gett en god insyn i planering på taktiskt och operativ nivå.

I år har övningen tagits till nästa nivå med god samverkan med andra stridskrafter och interagerande i planering och genomförande.

Framför allt är det viktigt att få samöva med kollegor från andra nationer. Att gemensamt kunna lösa internationella kriser trots vissa språkbarriärer och begränsade resurser, är en viktig framgång i en sådan här övning.

Speciellt viktigt är samarbetet med våra finska kollegor. Vi delar många gemensamma problem och därför borde vår samlade förmåga tillsammans kunna vara en del av lösningen.

Avslutningsvis skulle jag vilja berömma det lokala stöd som vi övande har fått. Luftstridsskolan och Uppsala garnison har visat under många år att de löser värdskapet på ett utmärkt sätt, avslutar Anders Nygren.

Överste Olof Granander, COM JLSG, Joint Logistic Support Group har för första gången övat med sin logistikstab i Uppsala.

- I en internationell operation, precis som i en nationell, är logistiken ofta den trånga sektorn, säger Olof Granander, därför är det viktigt att samordning sker av de resurser som finns.
I den här övningen har vi övat detta men också övat samarbete med våra logistikkollegor från andra länder, främst Finland. Det har varit väldigt värdefullt.

Staben för JLSG har i spelet haft sitt högkvarter i Southland men i verkligheten i en idrottshall på Uppsala garnison. Med hjälp av skärmar har det skapats en funktionell stabsmiljö för ett femtiotal stabsmedlemmar. Trots att det varit provisoriskt har staben haft tillgång till datorer, skrivare, telefoner och övningsportalen. Jag är imponerad över den arbetsmiljö Uppsala garnison skapat för oss, säger Olof Granander.

Stort intresse

CJSE i Uppsala har haft många besökare som fått möjlighet till inblick hur man planerar arbete i en multinationell stab i ett komplext sammanhang.
Flera generaler från både Sverige och andra nationer med följe har besökt Uppsala.

Nu ser vi i Uppsala fram mot nästa övning om ett år. Då övergår CJSE att bli Viking 18.
Då ökar omfattningen av övningen med framför allt fler representanter från andra länder från flera delar av världen. Deltagande från civila organisationer ökar också markant.

Många personliga kontakter är skapade mellan deltagarna i övningen från alla länder. En del av dem kommer med stor sannolikhet att bära frukt redan till höstens försvarsmaktsövning Aurora.