Svävare försvagade isen i Svartösundet utanför Luleå

Under fredagskvällen orsakade Försvarsmaktens svävare sprickbildning i isen invid farleden norr om Sandöns norra udde strax utanför Luleå. Personer som uppträder i området uppmanas att iaktta försiktighet.

Tyngden från svävaren försvagade isen invid farleden mot Luleå hamn. Arkivbild. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Under fredagen den 31 mars genomförde svävare 304 manövreringsövningar utanför Luleå. Svävaren färdades på isen invid farleden in mot Luleå hamn. Farleden trafikeras dagligen av isbrytare för att hålla farleden öppen.

Klockan 18:20 upptäckte besättningen på svävaren att isen blivit försvagad där svävaren färdats. Upptäckten gjordes norr om Sandöns norra udde.

Personer som uppträder i området uppmanas att iakta försiktighet.

Frågor hänvisas till vakthavande befäl vid Amfibieregementet, telefonnummer 070-555 21 41.